Hyppää sisältöön

Puolustusvoimain komentajan tervehdys Maanpuolustuskurssi 245. avajaisissa 18.9.2023

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 18.9.2023 15.53
Tiedote

Herra ministeri, hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat! Herr minister, bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Olemme olleet viime keväästä alkaen osa Naton yhteistä sotilaallista pidäkettä ja puolustusta. Tämä tuo meille turvaa, mutta se myös velvoittaa meitä kantamaan vastuumme paitsi omasta mutta myös liittolaistemme turvallisuudesta. Te kurssilaiset pääsettekin nyt käsittelemään aiheita perinteistä laajemmasta näkökulmasta.

Valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla on vakiintunut ja tärkeä asema suomalaisten turvallisuuden ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Myös moni liittolaisemme on ilmaissut suurta mielenkiintoa kurssijärjestelmäämme ja kokonaisturvallisuutemme järjestelyitä kohtaan. 
Turvallisuus ei synny itsestään. Sen eteen on tehtävä töitä päivittäin niin globaalilla-, kansallisella- kuin yksilötasolla. Nykyinen maailmantilanne korostaa kurssien tarvetta entisestään - erikseen keksittyä harjoitusskenaariota ei nyt tarvita. Reaalimaailman haasteita on ihan riittävästi eikä näkymä ole muuttumassa.

Ukraina on taistellut itsenäisyydestään yli puolitoista vuotta eikä sodan loppua ole näköpiirissä. Sodassa kyse on tahdosta ja kyvystä taistella. Ukrainalaiset ovat osoittaneet, että heidän tahtonsa puolustaa maataan on järkähtämätön. Venäjä näyttää laskevan sen varaan, että lännen kyky ja tahto tukea Ukrainan puolustustaistelua hiipuu ennen kuin Venäjä väsyy sotaan. Tavoitteitaan edistäessään Venäjä pyrkii eri tavoin horjuttamaan myös lännen yhtenäisyyttä.

Itse sodankäynnin jatkon kannalta keskeistä on edelleen se, miten osapuolet kykenevät ylläpitämään sodankäyntikykyään suhteessa toisiinsa. Tämän vuoksi meidän täällä lännessä täytyy olla kärsivällisiä ja jatkaa Ukrainan tukemista pitämällä samalla huolta omasta puolustuskyvystä. Tämä edellyttää Euroopan mailta puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin merkittävää kasvattamista. Työtä tämän eteen on tehty, mutta vielä on tehtävää.

 

Hyvät kuulijat,
Viikonloppuna Oslossa järjestettiin Naton sotilaskomitean konferenssi asevoimien komentajien kokoonpanossa. Sotilaskomitea on Naton korkein sotilaallinen päätöksentekoelin. Se antaa konsensusperiaatteella sotilaspoliittisia ja -strategisia neuvoja Pohjois-Atlantin neuvostolle (NAC).  Sotilaskomitea vastaa poliittisten päätösten ja ohjeiden saattamisesta sotilaalliseen toimeenpanoon ohjaamalla Naton Euroopan joukkojen komentajan (SACEUR) ja Transformaatioesikunnan komentajan (SACT) toimintaa.

Tarkastelimme konferenssissa turvallisuustilanteen kehitysnäkymää ja sen seurannaisvaikutuksia Naton yhteisen pelotteen ja puolustuksen toteutukseen. Keskustelimme myös Naton Vilnan huippukokouksessa hyväksyttyjen puolustussuunnitelmien toimeenpanoon liittyvistä asiakokokonaisuuksista, kuten johtamisjärjestelyistä, joukkojen valmiudesta ja logistisista järjestelyistä. Tuki Ukrainalle oli luonnollisesti yksi tärkeä teema.

Kokous vahvisti omaa käsitystämme siitä, että Suomelle jäsenyyden mukanaan tuomat uudet sotilaalliset asiat etenevät oikealla tavalla.  Nostan muutaman asiakokonaisuuden esiin:

Aivan ensimmäisenä tehtävänä kansallisia puolustussuunnitelmiamme on yhteensovitettu Naton varautumissuunnitelmien kanssa.

Toisena jäsenyyden alkuvaiheen asiana Puolustusvoimat valmistautuu osallistumaan Naton yhteisen puolustuksen rauhan ajan tehtäviin. Osallistumispäätökset tehdään poliittisella tasolla.

Kolmantena merkittävänä kokonaisuutena suunnittelemme sitä, kuinka Suomi täyttää tulevina vuosina meille asetetut yhteisen puolustuksen suorituskykytavoitteet. Näen niin, että näitä jäsenyyden aiheuttamia pidemmän aikavälin muutoksia puolustusvoimiin on tarkoituksenmukaista käsitellä tällä hallituskaudella valmisteltavan puolustusselonteon yhteydessä.

Samanaikaisesti olemme lisänneet henkilöstöä Nato sotilasrakenteissa. Tämä prosessi jatkuu koko tämän vuosikymmenen.

Puolustusvoimien näkökulman toimintaamme Natossa voi pelkistää lyhyesti: optimoida Suomen puolustus osaksi Naton kollektiivista puolustusta. Sen mitä teemme, tulee siis palvella sekä Suomea että liittokuntaa.

Kaikki ymmärtävät mitä lisäarvoa Nato-jäsenyys tuo Suomen turvallisuudelle. Nato jäsenyys ei kuitenkaan vähennä Suomen turvallisuuden ja puolustuksen perustekijöiden merkitystä:

  1. Ensinnäkin vahva kansallinen puolustuskyky ja meidän suomalaisten luja maanpuolustustahto on edelleenkin kivijalkamme.
  2. Toiseksi laaja-alainen yhteiskunnan kokonaisuusturvallisuuskonsepti ja sen edellyttämä ajanmukainen yhteistoiminta eri toimijoiden kesken on yhä tärkeämpää moniulotteisia uhkia hallittaessa.
  3. Kolmanneksi puolustusyhteistyö. Liittoutumisemme avaa uusia mahdollisuuksia myös kahden ja monenväliseen puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön naapurimaidemme sekä muiden tärkeiden liittolaistemme kanssa. Tiivistyvä yhteistyö palvelee myös laajemmin Natoa.  Även om Sverige inte ännu är medlem i Nato, fortsätter det nära militära samarbetet mellan Finland och Sverige. Vi har redan länge bedrivit operativ planering tillsammans och övat verkställande av planerna. Detta kommer vi att fortsätta med.

Te tulette kurssinne aikana käsittelemään ja pohtimaan myös näihin kolmeen toimintalinjaan liittyviä asioita, joita Nato-jäsenyytemme nyt kehystää.


Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat
Seuraavien viikkojen aikana teidät kurssilaiset perehdytetään Suomen turvallisuuteen liittyviin tehtäviin ja vastuihin niin viranomaisten, elinkeinoelämän kuin laajemmin yhteiskunnan näkökulmasta.

Kokonaisturvallisuuskonseptiamme pitää kehittää ajassa eläen. Tuokaa oma osaamisenne esiin. Tiedän kokemuksesta, että teillä kurssilaisilla on annettavaa, kun pohditaan sitä, kuinka nykymaailman monimuotoisia uhkia torjutaan koko yhteiskunnan voimin.

Toivon myös, että kurssi vahvistaa entisestään käsitystänne siitä, että Suomen turvallisuus on jokaisen suomalaisen asia. Jokainen voi vaikuttaa oman, lähipiirinsä ja yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseen.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen.

Toivotan kaikille antoisaa kurssia.
 

´