Hyppää sisältöön

Kommendörens for Försvarsmakten hälsning på Försvarets fanfest

4.6.2020 7.50
Pressmeddelande

Bästa tjänstekamrater Idag firar vi Försvarets fanfest i undantagstillstånd. Det gör vi över hela landet vid olika verksamhetspunkter iakttagande av gamla traditioner, fastän paraderna inte blir av.

Såhär på marskalk Mannerheims födelsedag finns det anledning att stilla sig för en stund och högakta tidigare åldersklassers tjänstgöring och samtidigt uppskatta vår egen insats för finländarnas säkerhet.

Det har gått tre månader sedan vi inom Försvarsmakten skred till de första åtgärderna mot coronan. Dessa åtgärder har förhindrat den fria spridningen av viruset, och tack vare dem har hälsoläget för beväringar och personal hållits på en god nivå.

Vi har klarat av att fylla våra uppgifter under epidemin. Försvarsberedskapen har upprätthållits, andra myndigheter har stötts och vid krishanteringsoperationerna har finländarna skött sitt uppdrag i ett förändrat läge.

Vad jag själv erfarit, har staberna, truppförbanden och anstalterna väl anpassat sin verksamhet till de rådande omständigheterna. Jag är speciellt belåten över hur personalen och beväringarna anpassat sig till undantagslägets arrangemang. Det förtäljer om mental styrka och samhörighet, men också om ansvar på ett personligt plan. Tack vare er har vi bevarat vår verksamhetsförmåga och beredskap samt klarat av vårt dagliga arbete och vår utbildning. Tack för detta till alla.

Vi har emellertid inte råd att förlita oss på känslan av välbehag. Än har vi inte kunna skönja den tidpunkt, då vi från coronakrisen kan återgå till normala förhållanden. Vi måste alltjämt anpassa vår verksamhet till de rådande omständigheterna.

Fastän uppmärksamheten nu vilar på avvärjningen av coronaepidemin, så betyder det inte, att betydelsen av Finlands trovärdiga försvar skulle vara på väg att minska. Försvarsförmågan och beredskapen anpassad till verksamhetsomgivningen bör även framledes konsekvent upprätthållas och utvecklas. I sista hand hänger allt på yrkesskickliga och ansvarskännande människor. Vars och ens arbete i Försvarsmaktens tjänst är viktigt och var och en behövs för att vi ska kunna uppfylla våra uppgifter. 

Jag tackar Försvarsmaktens personal, beväringar och reservister jämte samarbetsparter för resultatrikt arbete och tjänstgöring för Finlands försvarsförmåga. Gratulationer till dem som idag befordrats och belönats med hederstecken. Jag önskar alla hälsa, ork samt en enastående Försvarets fanfest.