Hyppää sisältöön

Päätös diabeetikkojen varusmiespalveluksesta vapauttamisesta perustuu lääketieteellisiin arvioihin

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 19.2.2020 15.23
Tiedote

Pääesikunta vahvisti tammikuussa 2020 vuoden 2018 lopussa tekemänsä päätöksen, että diabetesta sairastavat vapautetaan jatkossakin varusmiespalveluksesta rauhan aikana. Lääketieteellisten selvitysten perusteella diabeetikkojen palvelusturvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat liian suuret. Päätös on herättänyt julkista keskustelua, jonka vuoksi Puolustusvoimat perustelee yksityiskohtaisemmin päätöstään.

Puolustusvoimissa oli vuosien 2001–2017 aikana voimassa erillisohje, jonka perusteella diabeetikko saattoi suorittaa varusmiespalveluksen vapaaehtoisena, mikäli hänellä ei ollut diabeteksen liitännäissairauksia ja sokeritasapaino oli todistetusti hyvä. Pääesikunta päätti vuoden 2017 aikana keskeyttää kokeilun ja käynnisti selvityksen diabeetikkojen varusmiespalveluksen jatkomahdollisuuksista.

Selvityksen perusteella Pääesikunta päätti 28.12.2018, ettei diabeetikoiden varusmiespalveluskäytäntöä käynnistetä uudelleen palvelusturvallisuuteen kohdistuvien riskien vuoksi. Loppuvuodesta 2019 tehtiin uusi erillistarkastelu, jossa selvitettiin myös muun muassa muiden Pohjoismaiden tilanne. Tämä osaltaan vahvisti aikaisemman päätöksen perusteluja.

Moniammatillinen työryhmä selvitti diabeetikkojen varusmiespalvelukseen liittyviä riskejä

Pääesikunnan palvelusturvallisuuteen perustuva päätös olla jatkamatta diabeetikoiden varusmiespalveluskokeilua tehtiin moniammatillisen virkamiestyöryhmän raportin perusteella. Työryhmässä oli edustettuna lääkäreitä, jotka työssään hoitivat diabeetikkoja, muun muassa sisätautilääkäri. Lisäksi työryhmään kuuluivat edustajat Pääesikunnan operatiiviselta osastolta, koulutusosastolta sekä puolustushaarojen ylilääkärit.

Työryhmän tekemää selvitystä varten haettiin Puolustusvoimien potilastietojärjestelmistä diabetekseen liittyvät diagnoosit verensokerin alenemasta (hypoglykemia) tai insuliinin puutteesta johtuvasta happomyrkytyksestä (ketoasidoosi). Järjestelmästä löytyi vuosilta 2005–2017 maininta 29 lääkärikontaktista, joissa päädiagnoosina on ollut hypoglykemia. Samalla aikavälillä oli kuusi muuta lääkärikäyntiä vaativaa komplikaatiota, joista viisi oli ketoasidooseja.

Diabetes-työryhmä myös haastatteli lääkäreitä, jotka olivat hoitaneet diabeetikkovarusmiehiä. Lääkärit totesivat jopa tajuttomuuteen johtaneita vaaratilanteita, jotka johtuivat merkittävästä verensokerin alenemisesta. Yksikin merkittävä verensokerin aleneminen on palvelusturvallisuusriski.

Diabeetikkojen varusmiespalvelukseen liittyvistä riskeistä

Varusmiehenä palvelevan hyvä insuliini- ja sokeritasapaino voi heiketä varusmiespalveluksen aikana. Varusmiespalveluksessa altistuu ennakoimattomaan ja runsaaseen fyysiseen rasitukseen, epäsäännöllisiin ruokailuaikoihin, unenpuutteeseen ja lisääntyneeseen infektioriskiin. Nämä kaikki voivat sekoittaa sokeritasapainoa. Tutkimustiedon mukaan heikentyneellä sokeritasapainolla voi olla vaikutusta elinvaurioihin ja taudin etenemiseen.

Puolustusvoimien tehtävä on kouluttaa reserviin sodan ajan joukkoja, joissa on kaikissa olosuhteissa taistelukykyisiä sotilaita.

Puolustusvoimien tehtävä on myös huolehtia asevelvollisista siten, että nämä suoriutuvat palveluksesta eivätkä vaaranna omaa tai muiden palvelusturvallisuutta. Lisäksi varusmiehet ovat valtiovallan erityissuojelun alaisina.

Puolustusvoimat suorittaa tehtävänsä vastuullisesti, eikä halua riskeerata kenenkään terveyttä.