Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Osa Puolustusvoimien kilpailutuksista Hanki-palveluun

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 25.1.2017 13.25
Tiedote

Hanki-palvelu on valtionhallinnon yhteinen verkkopalvelu, jossa toimittajat voivat osallistua valtion hankintayksiköiden laatimiin tarjouskilpailuihin sähköisesti. Vastatakseen muuttuvan hankintalainsäädännön vaatimuksiin Puolustusvoimat pilotoi kilpailutusten sähköistä toteuttamista Hanki-palvelussa vuoden 2017 aikana.

Hankintalainsäädäntö edellyttää, että EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa tarjoukset on voitava jättää sähköisesti vuoden 2018 lokakuussa päättyvän siirtymäajan jälkeen. Hansel Oy on kilpailuttanut sähköisen kilpailuttamisen ratkaisun valtion hankintayksiköille. Syksyllä 2015 avautuneen palvelun nimi on Hanki-palvelu. Tavoitteena on laajentaa käyttö koskemaan kaikkia valtionhallinnon hankintayksiköitä.

Puolustusvoimissa Hanki-palvelua käytetään ensivaiheessa vain Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kaupallisella osastolla. Vuoden 2017 alkupuolella alkavan pilotoinnin myötä osa Puolustusvoimien tarjouspyynnöistä laaditaan Hanki-palveluun, osa toteutetaan edelleen totuttuun tapaan. Pilotoinnin aikana tarkastellaan, missä laajuudessa Puolustusvoimien kilpailutukset jatkossa siirtyvät Hanki-palveluun.

Kaikki Puolustusvoimien kilpailutuksista julkaistavat hankintailmoitukset ovat edelleen nähtävissä sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoituksella on linkki Hanki-palveluun, mikäli kilpailutus toteutetaan sähköisesti. Halutessasi tutustua tarjouspyyntöaineistoon ja tehdä tarjouksen Hanki-palvelussa sinun tulee olla rekisteröitynyt ja kirjautunut tunnuksillasi palveluun.

Hanki-palvelun osoite: www.hanki-palvelu.fi