Hyppää sisältöön

Omkring 12 000 unga inleder tjänsten – Försvarsmakten rekommenderar vaccin

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 28.12.2021 12.57
Pressmeddelande
Siviiliasuisia nuoria kantamassa varustesäkkejä sisään kasarmirakennukseen. Maassa on lunta.

Måndagen den 3 januari inleder cirka 12 000 rekryter sin beväringstjänstgöring inom försvarsmakten och gränsbevakningen. Det största antalet värnpliktiga anländer till arméns enheter, totalt cirka 9 500 personer. Av rekryterna är cirka 550 kvinnor.

Coronapandemin fortsätter att påverka arrangemangen för beväringstjänstgöringen och Försvarsmakten övervakar ständigt coronaläget. Den nationella och lokala situationen för coronaviruset och regeringens och de lokala regionförvaltningsmyndigheternas riktlinjer påverkar de coronarestriktioner som används. För mer information, vänligen kontakta ditt truppförband i början av tjänsten.

Beväringar som börjar sin tjänst i januari kommer att delas in i avdelningar på tjänstens första dag. 

Försvarsmakten rekommenderar att coronavirus- och säsongsinfluensavacciner tas, men kräver inget EU-vaccinationsintyg av rekryterna. Vi erbjuder också möjligheten att ta vaccin i början av militärtjänsten. 

Du som inleder tjänstgöringen, ta med dig en skärmdump eller utskrift av coronavirusvaccinationsintyget från Omakanta -tjänsten, samt din övriga vaccinationsinformation från exempelvis Omakanta. När det gäller coronavirusvacciner är det viktigt att du får information om när du har fått vaccinet. Tidpunkten för den andra och möjliga tredje vaccindosen beror på den tidigare vaccinationen och denna information överförs inte från QR-koden. Presentera denna information för sjukvårdspersonal när du först kommer till garnisonshälsocentralen. Andra parter i Försvarsmakten kommer inte att be dig om din vaccinationsinformation.

Värnpliktstjänstgöringen utgör grunden för Försvarsmaktens beredskap

Den mest synliga delen av värnplikten är beväringstjänstgöringen. Det främsta syftet med värnplikten är att utbilda högpresterande, försvarsinriktade och kompetenta soldater som ska stationeras i försvarsmaktens krigstida trupper. Värnplikten upprätthåller försvarsmaktens fortsatta beredskap att reagera snabbt på förändringar i säkerhetsmiljön, förmågan att öka beredskapen efter behov och beredskapen att stödja andra myndigheter i officiella handräckningsuppgifter.

Förutom de beredskapsavdelningar som bildas av personalen, består kärnan av beredskap av arméns och marinens beredskapsenheter, varav de flesta är beväringar. Beredskapsenheterna finns i garnisoner över hela Finland och omfattar inte bara betydande stridskraft utan även toppkapacitet. Utbildningen i beredskapsenheterna är krävande och mångsidig. Enheterna förbereds för att i första hand användas för krävande stridsuppgifter och vid behov för försvarsmaktens övriga uppgifter, såsom att stödja andra myndigheter eller ge internationellt bistånd.

Antalet rekryter i Försvarsmakten och Gränsbevakningen
Armén 9 500
Marinen 1 500
Flygvapnet 700
Gränsbevakningen 300
´