Hyppää sisältöön

Främjande av nikotinfritt liv inom Försvarsmakten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 11.5.2022 11.05
Pressmeddelande
Nikotiinittomuuden edistäminen Puolustusvoimissa

Främjandet av nikotinfri status inom Försvarsmakten omfattar alla tobaksprodukter (t.ex. cigaretter, cigarrer, pipanvändning, snus och andra tobaksprodukter) och andra nikotinprodukter (t.ex. nikotinpåsar och e-cigaretter) enligt definitionen i tobakslagen.

Rökningen minskar i Finland, vilket också återspeglas i rökningsnivåerna hos beväringar och försvarsmaktens personal. Enligt preliminära uppgifter röker cirka 10 procent av de värnpliktiga dagligen och 20 procent ibland. Snus har däremot ökat de senaste åren, men förändringen drabbar främst unga. Snus är också populärt bland värnpliktiga, varav cirka 20 procent av de värnpliktiga snusar dagligen och 10 procent ibland. Beväringarnas användning av e-cigaretter är fortfarande ganska sällsynt. Enligt en undersökning som gjordes 2020, som cirka 30 procent av personalen svarade på, är rökningen bland försvarsmaktens personal klart lägre jämfört med den övriga befolkningen. Endast 6 procent rökte dagligen, jämfört med 15 procent 2014. Snus används av cirka 11 procent av personalen, vilket är något mer än befolkningsnivån.

Försvarsmaktens förvaltningsenheter införde under 2017–2018 rekommendationen om främjande av rökfrihet inom försvarsmakten, som säkerställer att alla försvarsmaktens förvaltningsenheter har tydliga och enhetliga spelregler för användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Försvarsmaktens hälso- och sjukvård har fått i uppdrag och utbildats för att ge stöd till värnpliktiga och personal som överväger att sluta.

För att främja rökfritt, särskilt för värnpliktiga, samarbetar Försvarsmakten med lunghälsoorganisationen Filha rf, vars projekt mot nikotinanvändning finansieras med spelvinster. På grund av coronapandemin erbjuder projektet för närvarande stöd främst på webbplatser och sociala medier. Webbplatsen innehåller ett elektroniskt missbrukstest och utgiftskalkylator, berättelser och instruktioner om hur man idka fysisk aktivitet för att reglera sitt nikotinbehov och sina abstinenssymptom. På Instagram finns ett tj0 snuskonto med regelbundna postningar och kampanjer för att stödja snus och rökavvänjning.

Försvarsmakten har nyligen släppt en mikrofilm om Avvänjning av nikotin, som är tänkt att användas som utbildningsmaterial för beväringsutbildning och utbildning för försvarsgrensskolor, personal, hälso- och sjukvård och reservister. Nedan följer en länk till en mikrofilm på Försvarsmaktens Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=JWrBko6a7-w

Försvarsmaktens arbete för att främja rökfritt arbete baserar sig på undersökningar om graden av användning av tobak och nikotinprodukter bland beväringar och personal. Två artiklar om studierna har också publicerats i internationella medicinska tidskrifter, länkar nedan:

https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/alarming-development-of-dual-snus-and-cigarette-usage-among-young 

https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/prevalence-duration-of-exposure-and-predicting-factors-for-snus-u