Hyppää sisältöön

Koulutus 2020 -ohjelma tuo monipuolisuutta opetusmenetelmiin
Lyhytelokuvat tehostavat varusmieskoulutusta

Rannikkoprikaati
Julkaisuajankohta 9.8.2018 9.09
Tiedote

Osana Koulutus 2020 -kokeilutoimintaa, Rannikkoprikaatissa on harjoiteltu uutena opetusmenetelmänä lyhyiden mikroelokuvien hyödyntämistä osana varusmiesten koulutusta.

Mikroelokuvia opetusmateriaalina käyttämällä koulutuksen eri vaiheissa ollaan otettu askelia suuntaan, jossa multimediapalveluja hyödyntäen vastataan haasteeseen perinteisen luokkaopetuksen korvaamisessa ja tukemisessa verkko-opiskelulla. Kokeilu on aloitettu heinäkuussa palveluksensa aloittaneen saapumiserän alokaskaudella.

- Mikroelokuvat tukevat oikein käytettynä koulutuksen toteutusta, tehostavat ja joustavat ajankäyttöä sekä parantavat opettamisen vaikuttavuutta. Videoissa nähtyjen esimerkkisuoritusten kautta oppiminen on asevelvollisille luontevaa, kuvailee Rannikkoprikaatin koulutuspäällikkö, komentajakapteeni Erkki Vaarala.

Erityisesti alokaskaudella, jolloin palveluksen alettua fyysinen ja myös henkinen päivärytmi poikkeaa totutusta, on puuduttavan luokkaopetuksen korvaaminen mikroelokuvilla ja verkko-opiskelulla erityisen tervetullutta. Kun mikroelokuvia ja multimediapalveluja hyödyntäen saavutetaan aikaan ja paikkaan sitomaton joustavuus, kyetään lisäämään nettokoulutusaikaa sekä vähentämään isojen joukkojen koulutuksessa auttamatta syntyviä odotusaikoja.

Mikroelokuvilla voidaan parhaimmillaan turvata koulutuksen laatua vaikeiden osioiden koulutuksessa sekä luomaan tasapuolisuutta koulutettavia kohtaan esimerkiksi testi- ja koetilanteiden ohjeistuksissa.

Mikroelokuvien käytön eri variaatioita on jo kokeilun aikana tunnistettu. Yhtäältä ne soveltuvat esiopetuksena taustoittamaan tulevan koulutusviikon tai -päivän tapahtumia, rikastamaan johdettuja opetustapahtumia, korvaamaan kokonaan tai osaa luokkaopetuksesta sekä toimimaan opetetun asian tiiviinä muistijälkenä jälkikäteen.

- Jo lyhyen kokemuksen perusteella tunnistetaan, että mikroelokuvien avulla alokkaiden lähtötaso on parempi kuin videoihin tutustumattomien. Koulutettavan esiymmärrys tukee koulutustavoitteiden saavuttamista, Vaarala arvioi.
Sotilaita luokkatilassa puhelimet kädessä
Mikroelokuvien käyttö sopii kaikkeen koulutukseen. Kuvassa mikroelokuvan avulla koulutetaan työ- ja palvelusturvallisuusasioita. Koulutettavat perehtyvät vaarakortin täyttämiseen omilta päätelaitteiltaan.

Lue lisää
Koulutus 2020 -ohjelma
Kenraali Lindberg: Uusi koulutusohjelma vastaa 2020-luvun vaatimuksiin

´