FI SV

Kenraali Lindberg: Uusi koulutusohjelma vastaa 2020-luvun vaatimuksiin

Pääesikunta 6.11.2017 8.30
Tiedote

Puolustusvoimat on kehittyvänä organisaationa nähnyt aiheelliseksi tarkastella Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan ja uudistaa sitä tarpeiden mukaan myös ensi vuosikymmenen vaatimuksiin vastaamiseksi, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg puheessaan 223. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 6. marraskuuta 2017.

Uudella koulutusohjelmalla tavoitellaan sujuvaa ja nousujohteista koulutusta ajanmukaisilla välineillä ja menetelmillä entistä kustannustehokkaammin. Opetus suunnitellaan nykyistä enemmän modulaariseksi ja kurssimuotoiseksi. Teknologisia mahdollisuuksia on samoin tarkoitus hyödyntää täysimääräisesti. Koulutuksen muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan ne toteutetaan vaiheittain ja kokeilukulttuurihengessä, kertoi Lindberg.

Lindberg korosti, että Koulutus 2020 -ohjelman tarkoituksena ei ole automaattisesti korvata nykyisiä, hyväksi todettuja koulutusmenetelmiä eikä käytänteitä, vaan varmistaa, että Puolustusvoimien koulutus ja sen järjestelyt ovat ajan hermolla myös tulevaisuudessa.

Komentaja toi myös esiin, että Suomella on sotilasliittoihin kuulumattomana maana oltava itsenäinen kyky vastata erilaisiin sotilaallisiin uhkiin. Meri- ja Ilmavoimien 2020-luvulla poistuvien pääjärjestelmien korvaamisen hankkeet, Merivoimien Laivue 2020 ja Ilmavoimien HX-hanke, ovat Suomen sotilaallisen puolustuksen kannalta elintärkeitä strategisia hankkeita. Hankkeiden valmistelut ovat käynnissä hallitusohjelman mukaisesti.

Eduskunnan kesällä hyväksymä puolustusselonteko luo lujan perustan strategisten hankkeiden valmistelun jatkamiselle. Selonteossa todetaan, että Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet toteutetaan Suomen puolustuskyvyn turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.

 

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan