Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Laivue 2020 -alusten suunnittelusopimus allekirjoitettiin

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 28.4.2017 12.00
Tiedote

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Rauma Marine Constructions (RMC Oy) ovat solmineet suunnittelusopimuksen Laivue 2020 –hankkeen neljän monitoimikorvetin suunnittelusta. Suunnittelusopimus seuraa syyskuussa 2016 tehtyä aiesopimusta Puolustusvoimien ja RMC:n välillä. Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti 7.4.2017 logistiikkalaitoksen solmimaan rakentamiseen tähtäävän suunnittelusopimuksen. Sopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa.

RMC Oy:llä on hyvät edellytykset suunnitella korkean vaatimustason alukset yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Sopimukseen sisältyvällä suunnittelulla tarkennetaan aluskonseptia ja tuotetaan alusten rakentamisen edellyttämä perussuunnitteluaineisto. Alusten varsinainen rakentamissopimus on tarkoitus solmia vuoden 2018 kuluessa.


Laivue 2020:n käynnistyspäätöksessä syksyllä 2015 asetetulla huoltovarmuusvaatimuksella edellytettiin, että Suomen puolustusteollisuudella on oltava hankittavan suorituskyvyn tukemiseksi riittävä alan osaaminen, teknologia ja tuotantokyky myös tulevaisuudessa. Kotimainen huolto-, ylläpito- ja vaurionkorjauskyky turvaavat aluskaluston käytettävyyden sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Suunnittelusopimuksella RMC Oy kokoaa kotimaisista ja ulkomaisista yrityksistä koostuvan suunnitteluorganisaation, jonka keskeisinä huoltovarmuusvaatimuksina ja tavoitteina ovat

• toteuttaa Laivue 2020 -alusten perussuunnittelu sopimuksen mukaisesti,

• lisätä olemassa olevaa kotimaista sotalaivaosaamista,

• perehdyttää uusia kotimaisia laivasuunnittelijoita sotalaivasuunnitteluun,

• hankkia tarvittavaa erikoisosaamista ulkomaisilta tahoilta.


Alusten suunnittelussa huomioidaan pintatorjuntakyky, merimiinoittamiskyky, mahdollisuus sukellusvenetorjuntaan, merioperaatioiden johtamiskyky
sekä pitkäkestoinen merellä olo kaikissa sää- ja jääolosuhteissa.

Laivue 2020 -hankkeeseen kuuluvat alukset korvaavat jo käytöstä poistuneen miinalaiva Pohjanmaan lisäksi neljä
Rauma-luokan ohjusvenettä sekä kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1,2 miljardia euroa. Ensimmäiset alukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.