Hyppää sisältöön

Kallelserna till repetitionsövningar skickas trots undantagsläget - Försvarsmakten följer med läget och reagerar på förändringar

Huvudstaben
23.3.2020 12.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten följer noga med coronaläget och tar hänsyn till situationen med tanke på övmningsverksamheten. Enligt nuläget har före 30.4.2020 inplanerade Försvarsmaktens repetitionsövningar och frivilliga övningar ställts in.

Övningar som planerats börja efter 1.5.2020 verkställs som planerat eller inställs på följande sätt:
 

- Övningar som planerats inledas 1.-31. 5.2020: Möjligt inställningsbeslut fattas senast 9.4.2020.
- Övningar som planerats inledas 1.-30.6.2020: Möjligt inställningsbeslut fattas senast 15.5.2020.
- Övningar som planerats inledas 1.-31.7.2020: Möjligt inställningsbeslut fattas senast 15.6.2020.
- Övningar som planerats inledas 1.-31.8.2020: Möjligt inställningsbeslut fattas senast 15.7.2020.

Efter ett möjligt inställningsbeslut ställer Regionalbyrån in ifrågavarande övning och är i kontakt med reservisten. Regionalbyråerna skickar reservisterna skriftliga inställelsebeslut gällande order för repetitionsövning eller för Försvarsmaktens frivilliga övning.

För närvarande fortsätter planering och skickande av inkallelser, undantagsläget till trots, av alla år 2020 planerade repetitionsövningar så att reservisterna får inkallelseorder till repetitionsövning lagenligt minst 3 månader innan den planerade tidpunkten. I händelse att undantagsläget fortsätter, inställs övningarna på ovan beskrivna sätt.
OBS! Utanför detta meddelande kvarstår de repetitionsövningar som avses i Värnpliktslagen 32 § 4 momentet, till vilka reservister kan kallas på basis av beredskapshänsyn på beslut av republikens president i händelse av nödgande behov rörande Finlands säkerhetsomgivning.
 

Förfrågningar rörande övningsverksamheten besvaras av Försvarsmaktens regionalbyråer, vars kontaktuppgifter återfinns på Försvarsmaktens webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/regionalbyraerna