Hyppää sisältöön

Julkaisu Venäjän kansallisen internetsegmentin strategisista vaikutuksista

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 7.10.2021 13.54
Tiedote

Kukkola tarkastelee tutkimuksessaan Venäjän näkökulmasta sen tavoitetta saavuttaa "digitaalinen suvereniteetti" ja rakentaa suljettu riippumaton kansallinen internetsegmentti.

Kapteeni, sotatieteiden tohtori, Juha Kukkolan tutkimuksen tavoitteena on kehittää käsite- ja teoriapohjaa rakenteellisen kyberasymmetrian tutkimiseksi ja tarkastella Venäjän kansallisen internetsegmentin strategisia vaikutuksia. Aihe on tärkeä, koska kybertila on yksi sodankäynnin ulottuvuuksista, joiden läpi tai jonne voimaa voidaan suunnata poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Menetelmällisesti työ on tapaustutkimus, joka perustuu teoriasidonnaiseen ja käsitepohjaiseen ymmärtämiseen pyrkivään laadulliseen analyysiin.

Työn perusteella voidaan väittää, että kansallisen internetsegmentin tuottama rakenteellinen kyberasymmetria asettaa merkittäviä reunaehtoja valtioiden voimankäytölle ja muokkaa sen vaikutuksia. Kansallisen internetsegmentin rakentamista voidaan verrata taistelukentän strategiseen muokkaamiseen ja valmisteluun. Venäjän kansallinen internetsegmentti voi toteutuessaan muuttaa globaalin kybertoimintaympäristön voimatasapainoa. 

Venäjän kansallisessa internetsegmentissä on kuitenkin merkittäviä haavoittuvuuksia. Lisäksi sen rakentaminen lisää toimintaympäristöjen välistä keskinäisriippuvuutta, suurvaltakilpailua, eskalaatioriskejä ja taipumusta ennaltaehkäisevään iskuun. Kansallinen internetsegmentti edistää kybertilan fragmentaatiota ja kybersuvereniteetin normin vahvistumista. 

Tämä yleisesikuntaupseerikurssi 60:n diplomityöstä muokattu julkaisu päättää Venäjän kyber/informaatiotoimintaympäristön käsittelevän julkisen tutkimuskokonaisuuden, jota Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat yhdessä työstäneet vuodesta 2016 asti. Tästä tutkimuskokonaisuudesta on aiemmin ilmestyneet julkaisut: 
GAME PLAYER Facing the structural transformation of cyberspace ja GAME CHANGER Structural transformation of cyberspace.

Lisätietoja

Kapteeni Juha Kukkola, [email protected]