Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Julkaisu SAR-kuvan prosessointialgoritmeista ja liiketilan korjaamisesta SAR-kuvissa

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
23.8.2016 10.45
Tiedote

Kuvaavat tutkat, Synthetic Aperture Radar (SAR), ovat viime vuosikymmeninä ottaneet merkittävän aseman niin eri maiden puolustusvoimien kuvaustiedustelussa kuten myös siviilipuolella erilaisissa ympäristön ja turvallisuuden valvontatehtävissä. Sotilastiedustelussa SAR:n vahvuutena on sen kyky kuvata tarkasti erilaisissa sääolosuhteissa. Tämä korostuu silloin, kun elektro-optinen tiedustelu on estynyt tai vaikeutunut, mikä on tyypillistä Suomen pohjoisilla leveysasteilla.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisuja 3:

Liikekompensaatio- ja autofokusmenetelmät SAR- ja ISAR-tutkien signaalinkäsittelyssä (PDF, 988 kt)

Risto Vehmas

Viime vuosina SAR:n kuvaustarkkuus, prosessointialgoritmit ja prosessorien suorituskyvyt ovat merkittävästi kehittyneet. SAR-kuvauksessa tutka liikkuu ja käänteis-SAR (ISAR) kuvauksessa puolestaan kohde liikkuu. Liike mahdollistaa kohteen kuvauksen. Toisaalta samainen liike, täsmällisemmin sen epätarkkuudet heikentävät kuvien tarkkuutta. Liike, joka voidaan jakaa siirtymiseen tai pyörimiseen, täytyy kompensoida korkealaatuisen kuvan aikaansaamiseksi. Tästä syystä tämä julkaisu tarkastelee julkisuuteen tulleita SAR-kuvan prosessointialgoritmeja pureutuen erityisesti liiketilan korjaamiseen SAR-kuvissa.
 
FM Risto Vehmas on työskennellyt tutkijana PVTUTKL:ssa vuosina 2013-2015  tutkien SAR -prosessointialgoritmeja. Työn yhteydessä laaditut raportit ja julkaisut keskittyvät erilaisiin tapoihin korjata kohteen tai sensorin liiketilaa SAR-kuvaan ja parantaa näin SAR-kuvan laatua merkittävästi.

Tämä julkaisu painottuu muutaman hyväksi havaitun periaatteen soveltamiseen, jotka kuvataan yksityiskohtaisesti. Lisäksi pohditaan teoreettisten mallien käytännön toteutukseen liittyviä haasteita ja havainnollistetaan niitä esimerkein. DI Vehmas esittää teoriaosuuden matemaattisesti elegantissa muodossa ja ottaa esimerkit vastaan tulleista käytännön ongelmista. Tämä julkaisu antaa siten erinomaisen kuvan ongelmakentästä ja siihen liittyvistä ratkaisumenetelmistä. Raportti tarjoaa uusia näkökulmia ja menettelytapoja liikkeen korjausmenetelmiin. Osa esitetyistä menetelmistä on otettu käyttöön tutkimuslaitoksessa.