Hyppää sisältöön

Varje beväring erbjuds möjlighet att rösta i kommunalvalet

Försvarsmakten
22.2.2021 9.04
Pressmeddelande

Förhandsröstningsperioden för kommunalvalet är 7 - 13.4 och den egentliga valdagen är den 18 april 2021. Försvarsmakten kommer att vid behov vidta specialåtgärder för göra det möjligt för alla beväringar att rösta.

Försvarsmakten följer den modell som införts tills vidare under coronapandemin, där beväringarna är indelade i tre avdelningar i alla enheter. Varje avdelning är i tur och ordning på två veckors permission, följt av en fyra veckor lång tjänstgöringsperiod. Majoriteten av de beväringarna kommer att kunna rösta normalt under sin permissionsperiod, antingen genom förhandsröstning eller på själva valdagen.  
Men om en beväring är i tjänst både under förhandsröstningen samt under själva valdagen garanteras han eller hon möjligheten att förhandsrösta genom lokala arrangemang. Beroende på var vallokalen ligger kan beväringen ta sig från garnisonen till vallokalen antingen till fots eller genom separat ordnad transport, med hänsyn till coronavirusrestriktionerna i tillräckligt små grupper. Garnisonspersonalen är i kontakt med de partier som ansvarar för varje kommuns valarrangemang så att de är medvetna om beväringsavdelningarna och det uppskattade antalet beväringar som kommer för att röstas. Detta för att undvika alltför stora rusningar vid vallokalerna.  
Beväringarna kommer att informeras på förhand om hur och i vilket skede de kommer att kunna utöva sin rösträtt i kommunalvalet. Varje beväring kommer att kunna rösta om hen vill. Garnisonerna kommer också att informeras om eventuella allmänna förtydliganden av valinstruktioner relaterade till coronavirussituationen.  

Försvarsmakten kommer att fortsätta att vidta åtgärder mot coronapandemin i alla utbildnings- och permissionsarrangemang

I beväringsutbildningen följer man avdelningsindelning inom garnisonerna samt längre permissions- och tjänstgöringsperioder är än normalt. Riktlinjerna betonar bland annat handhygien, följa reglerna om säkerhetsavstånd och användning av masker, både i tjänstgöring och på fritiden. I samband med permissionstransporterna måste beväringarna också bära mask. Instruktionerna kommer att specificeras efter behov.