Hyppää sisältöön

Jokaiselle varusmiehelle tarjotaan mahdollisuus äänestää kuntavaaleissa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 22.2.2021 9.04
Tiedote

Kuntavaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 7.-13.4. 2021 ja varsinainen vaalipäivä 18.4.2021. Puolustusvoimat mahdollistaa varusmiesten äänestämisen tarvittaessa erityistoimenpitein.

Puolustusvoimissa noudatetaan toistaiseksi koronapandemian aikana käyttöön otettua mallia, jossa kaikissa joukko-osastoissa varusmiehet on jaettu kolmeen osastoon. Kukin osasto on vuorollaan kaksi viikkoa vapaajaksolla, mitä seuraa neljän viikon koulutusjakso. Valtaosa varusmiehistä pääsee äänestämään normaalisti vapaajaksollaan, joko ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. 

Mikäli kuitenkin varusmies on palveluksessa sekä ennakkoäänestyksen, että varsinaisen vaalipäivän aikana, hänelle taataan mahdollisuus ennakkoäänestämiseen paikallisilla järjestelyillä. Riippuen ennakkoäänestyspaikan sijainnista varusmiehet voivat siirtyä varuskunnasta äänestyspaikkaan joko jalkaisin tai erikseen järjestetyllä kuljetuksella, koronarajoitukset huomioon ottaen riittävän pienissä kokoonpanoissa. Varuskuntien henkilöstö on yhteydessä kunkin kunnan vaalijärjestelyistä vastaaviin tahoihin, jotta he ovat tietoisia varusmiesosastojen äänestysajankohdista ja arvioidusta vahvuuksista. Näin vältetään äänestyspaikkojen liiallinen ruuhkautuminen. 

Varusmiehet saavat etukäteen tiedon siitä, miten ja missä vaiheessa he pystyvät käyttämään äänioikeuttaan kuntavaaleissa. Jokainen varusmies pääsee äänestämään halutessaan. Varuskunnissa tiedotetaan myös mahdollisesta yleisestä vaaliohjeistuksen tarkentumisesta koronatilanteeseen liittyen. 

Puolustusvoimat jatkaa koronapandemian vastaisia toimenpiteitä kaikissa koulutus- ja lomajärjestelyissä. 

Varusmiesten koulutuksessa noudatetaan varuskuntien sisällä osastointia sekä normaalia pidempiä vapaa- ja koulutusjaksotteluita. Ohjeissa korostetaan muun muassa käsihygieniaa, turvavälien noudattamista sekä maskien käyttöä niin palveluksessa kuin vapaa-ajalla. Varusmiehiltä edellytetään maskien käyttöä myös lomakuljetusten yhteydessä. Ohjeita tarkennetaan tarpeen mukaan.
 

´