Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Självständighetsdagens riksparad ordnas den 6 december i Kuopio

Försvarsmakten 16.11.2017 10.50
Pressmeddelande

På självständighetsdagen har det förflutit 100 år sedan Finland blev en självständig stat. Temat för paraden är Försvaret angår alla.

I paraden deltar totalt ca 1100 personer, 48 fordon och 41 luftfartyg. Förutom försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets trupper deltar ett landskapskompani som bildas av reservister, Försvarsutbildningsföreningen, fredsbevakare, veteranernas och försvarsorganisationernas fanborgar samt Kvinnornas beredskapsförbund och representanter för Soldathemsförbundet i paraden.

Paraden tas emot av kommendören för flygvapnet, generalmajor Sampo Eskelinen, åtföljd av Kuopio stadstyrelses ordförande Antti Kivelä. Paradtrupperna kommenderas av stabschefen för flygvapnet, brigadgeneral Jari Mikkonen. Fältandakten hålls av flygvapnets fältprost Kari Mannermaa.

Paraddagens festligheter inleds klockan 9 med kransnedläggning i parken Sankaripuisto.

I kransnedläggningen deltar försvarsorganisationernas fanborg, en stabsavdelning samt veteranernas fanborg.

Gudstjänsten ordnas i Kuopio domkyrka klockan 10.

Paradmönstringen hålls på idrottsplanen, Kuopion keskuskenttä, klockan 12. Paradtrupperna grupperar sig för paradmönstringen på idrottsplanen klockan 11.30. Efter mönstringen sker truppernas förbimarsch, som startar klockan 13.15 på Tulliportinkatu vid korsningen Puistokatu i riktning mot Maaherrankatu. I förbimarschen deltar förutom de trupper som marscherar till fots även 48 motorfordon.

Under förbimarschen görs överflygningar med 16 F/A-18 Hornet multirolljaktplan, 12 Hawk-jetskolflygplan, ett CASA C-295M-transportplan, Pilatus och Learjet sambandsflygplan från flygvapnet och sex NH90- transporthelikoptrar och fyra MD500-lätthelikoptrar från armén. Flyghöjden under överflygningarna är 300 meter och för helikoptrarnas del 150 meter. För flygningarna gäller väderreservation.

Paraddagens materielutställning har öppet klockan 10-15 på Kuopio torg. På materielutställningen har allmänheten möjlighet att bekanta sig med försvarsmaktens materiel.

Allmänheten är välkommen att följa med händelserna under dagen.

Paraden kommer att påverka trafiken i Kuopio. Vi ber allmänheten anlända till paradplatsen i god tid och i mån av möjlighet utnyttja kollektiva färdmedel för att undvika rusning. En del av gatorna och områdena reserveras för paraden i sin helhet. Vi informerar närmare om trafikarrangemangen under vecka 48.

 

Paraddagens program

9.00 Kransnedläggning i Sankaripuisto
10.00 Gudstjänst i domkyrkan
12.00 Paradmönstring och fältandakt på idrottsplanen Keskuskenttä
13.15 Förbimarsch på Tulliportinkatu
14.30 Dagsfest i centret Musiikkikeskus (öppen för alla)

10.00–15.00 Materielutställning på Kuopio torg

Det är möjligt att delta i paraden och följa med den även på webben:

puolustusvoimat.fi/riksparad

facebook.com/puolustus

Twitter @Puolustusvoimat

youtube.fi/puolustusvoimat

instagram.com/inttielamaa

instagram.com/puolustusvoimat.fi

#paraden