Hyppää sisältöön

Ennakoivalla sisäilmatyöllä luodaan terveellinen työ- ja palvelusympäristö

Julkaisuajankohta 18.1.2023 13.49
Tiedote

Puolustusvoimien tavoitteena on, että sen käytössä olevat toimitilat ovat tarkoitukseen sopivia ja käyttäjilleen turvallisia ja terveellisiä. Tähän tavoitteeseen pyritään niin ongelmien ennaltaehkäisyllä kuin ilmoitettujen ongelmien selvittämisellä ja korjaavilla toimilla sekä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Puolustusvoimissa kaikkea sisäilmatoimintaa ohjaa Sisäilman laadun hallinta -normi, joka on juuri päivitetty.

Puolustusvoimat on vuokralaisena pääasiassa Puolustuskiinteistöjen omistamissa tiloissa. Puolustuskiinteistöt tuottavat säännöllisesti tilannekuvan sisäilmaan liittyen, ja sitä käsitellään Puolustusvoimien kaikilla organisaatiotasoilla sekä hallintoyksiköiden sisäilmaryhmissä.  

Puolustusvoimissa on 68 kasarmia, joiden kunnostamiseen on suunnitelmallisesti etenevä ohjelma. Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita tehdään vuosittain, ja niissä huomioidaan sisäilma-asiat. Uusimmat valmistuneet korjaushankkeet ovat Upinniemessä, Rovaniemellä ja Säkylässä. Tällä hetkellä valmisteluvaiheessa ja rakennusvaiheessa olevia investointeja kasarmeihin on yhteensä 8 kpl. Niiden arvo on 92 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytössä vuosittainen kunnossapitoraha 33 miljoonaa euroa. Senaattikiinteistöt on investoinut vuosina 2016-2021 puolustusvoimien rakennuskantaan 330 miljoonaa euroa, josta sisäolosuhteiden parantamiseen käytetty osuus on 40 miljoonaa euroa. Yhtään kasarmia ei ole tällä hetkellä käyttökiellossa.

Puolustusvoimien hallintoyksiköissä tehdään ennakoivaa sisäilmatyötä tiiviissä yhteistyössä Puolustuskiinteistöjen kanssa.  Kun sisäilmaongelmia ehkäistään jo etukäteen, vähenevät tilojen käyttäjille koituvat haitat ja kustannukset. Ennakointi alkaa rakentamisvaiheessa ja jatkuu suunnitellusti olosuhteiden jatkuvana seurantana sekä säännöllisinä Puolustuskiinteistöjen toteuttamina rakennuskatsastuksina. Puolustusvoimat suhtautuu vakavasti kaikkiin esille tuleviin sisäilmaongelmaepäilyihin. Kaikki sisäilmailmoitukset johtavat sisäilmatarkastuksiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin tai jatkoselvityksiin.

Sekä varusmiesten että henkilöstön koulutukseen on panostettu uuden Sisäilman laadun hallinta -normin myötä. Varusmiehille pidetään sisäilmaoppitunti, jossa koulutetaan havainnoimaan ja ilmoittamaan mahdollisista sisäilmahaitoista sekä opitaan toimimaan kasarmilla niin, ettei sisäilmaongelmia pääsisi syntymään (esim. varusteiden kuivattaminen). Lisäksi ensimmäisinä palveluspäivinä varusmiehille pidetään siivousoppitunti ryhmänjohtajien tai Puolustuskiinteistöjen siivouspäällikön pitämänä. Myös henkilökunnalle on laadittu oma sisäilmakoulutusmateriaali, jossa opetetaan havainnoimaan ja ilmoittamaan sisäilmaan liittyvistä asioista.

´