Hyppää sisältöön

Ammattina sotilas - tietoa erikoisupseerin tehtävästä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 2.2.2021 9.05

Millaista on erikoisupseerin työ Puolustusvoimissa. Lue lisää erikoisupseerin urasta, palkkauksesta ja tehtävän vaatimuksista.

Erikoisupseeri on siviilissä yleensä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (diplomi-insinööri tai insinööri) sekä aseellisen palveluksen suorittanut ammattisotilas. Erikoisupseeri työskentelee asiantuntijana erikoisupseerin sotilasvirassa käyttäen sotilaspukua. Useimmiten erikoisupseerilla on insinöörin koulutus, mutta erikoisupseerina työskentelee myös osa puolustusvoimien lääkäreistä sekä papit ja kapellimestarit. 

Palkkaus ja uralla eteneminen?

Erikoisupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on kirjoitettu hakuilmoitukseen ja erikoisupseerien ESJA- tai JSA-palkkataulukot löytyvät osoitteesta https://bit.ly/2UeeMFD. Lisäksi erikoisupseeritehtävissä voidaan maksaa sotaharjoituskorvauksia ja tietyissä tehtävissä myös esim. lento- tai meripalvelulisiä.

Puolustusvoimat tukee henkilöstönsä osaamisen kehittymistä ja erikoisupseerina on mahdollista suorittaa mm. puolustusvoimien täydennyskoulutukseen sisältyviä opintoja. Erikoisupseerit voivat osaamisen ja kokemuksen karttuessa siirtyä puolustusvoimissa vaativampiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin, kuten esikuntatehtäviin kenraalin tehtäviin asti. Myös aliupseeristosta voi koulutusedellytysten täyttyessä siirtyä erikoisupseeriksi.

Miten erikoisupseeriksi voi hakeutua?

Erikoisupseerin tehtäviä on haussa vuosittain joitakin kymmeniä ympäri Suomen ja julkaisemme hakuilmoitukset valtiolle.fi -järjestelmässä. Halutessasi voit rakentaa järjestelmään hakuvahdin pitämään puolestasi silmällä avautuvia virkoja. Virkaan hakeudutaan valtiolle.fi -järjestelmän kautta. https://www.valtiolle.fi/fi-FI

Mitä vaatimuksia erikoisupseerin tehtävään on?

Lakitasolla määritetään tietyt yleiset kelpoisuusvaatimukset kaikkiin sotilasvirkoihin ja näitä ovat esim. Suomen kansalaisuus ja suoritettu varusmiespalvelus. Lisätietoja löydät: https://puolustusvoimat.fi/kelpoisuusvaatimukset

Edellytykset erikoisupseerin virkaan on kirjattu valtioneuvoston asetukseen puolustusvoimista 11§. Yhteensä puolustusvoimissa on kahdeksan erilaista erikoisupseerivirkaa; valtaosa erikoisupseereista työskentelee sotilasinsinöörin tehtävässä.

Hakuilmoitukseen kirjataan aina kyseiseen tehtävään odotettu osaaminen ja kokemus sekä eduksi luettavat osaamiset ja esim. luvat. Yleensä erikoisupseerin virkaan kelpoisuusvaatimuksena on myös suoritettu aliupseerin tai reservin upseerin koulutus. 

Esimerkkejä erikoisupseerin tehtävistä

Järjestelmäinsinööri, Kapellimestari, Koelentoinsinööri, Koneupseeri, Laatupäällikkö, Opetusinsinööri, Päällikkölääkäri, Sektorijohtaja, Sotilasinsinööri, Sotilaslääkäri, Sotilaspastori, Sähköinsinööri, Tutkimusinsinööri, Varastopäällikkö

Entäs kuntovaatimukset?

Sotilastehtävissä on tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn tavoitetasot. Riittävä fyysinen kunto testataan 12 min juoksutestillä yleensä haastattelujen yhteydessä ja asepalveluksessa suoritettu juoksutesti huomioidaan vuoden ajan. Tavoitetasoja on viisi ja tehtäväkohtainen tavoitetaso ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Esimerkiksi tavoitetaso 3:n mukainen juoksutestin tulosvaatimus on 2500 m.

´