Hyppää sisältöön

Ammattina sotilas - tietoa aliupseerin tehtävästä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 2.2.2021 9.05

Millainen on aliupseerin työ Puolustusvoimissa? Ohessa kerromme lisää aliupseerin koulutuksesta, urasta ja palkkauksesta sekä työn vaatimuksista.

Puolustusvoimissa aliupseerin tehtävään rekrytoidut nimitetään aina ensin määräaikaisen aliupseerin virkaan enintään viideksi vuodeksi. Perustason opintojen jälkeen määräaikaisena aliupseerina palvelevat siirretään vakituiseen aliupseerin virkaan. 

Aliupseerin koulutus

Aliupseeriston opinnot Puolustusvoimissa koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta. Perustason opinnot koostuvat kaikille yhteisistä ja puolustushaaran opinnoista ja ne aloitetaan viimeistään vuoden kuluessa työn aloituksesta.

Yleis- ja mestaritason opinnoilla luodaan edellytykset toimia vaativimmissa tehtävissä. Yleistason opinnot voi suorittaa aikaisintaan viiden palvelusvuoden jälkeen ja mestaritason opinnot aikaisintaan kymmenen palvelusvuoden jälkeen. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, puolustushaara- tai toimialaopinnoista sekä yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksia edeltävästä täydennyskoulutuksesta. Lisäksi ylimmän tason mestaritehtäviin osaamista hankitaan erikseen valituilla kansallisilla ja kansainvälisillä opinnoilla. 

Perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksien välisellä täydennyskoulutuksella hankitaan kunkin aliupseerin työtehtävissä tarvitsemia tietoja ja taitoja (ml. lisenssit). Täydennyskoulutus mahdollistaa joustavan ja työtehtävän tarpeisiin tarkkaan kohdennetun koulutuksen ja tehtäväkentän laajentamisen.

Palkkaus ja uralla eteneminen

Aliupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Palkkataulukot löytyvät https://bit.ly/3nu1oto Tietyissä aliupseeritehtävissä voidaan maksaa esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia. Lisät voivat nostaa ansiotasoa merkittävästi.

Aliupseerien aloitustehtävät ovat yleensä ammattitehtäviä. Opintojen, kokemuksen ja osaamisen karttuessa myös tehtävien vaativuus kasvaa. Yleistason opintojen jälkeen on mahdollista työskennellä vaativissa ammattitehtävissä sekä työnjohto- ja/tai asiantuntijatehtävissä.

Esimerkki siitä, millaisia tehtäviä aliupseerin palvelusura voi pitää sisällään:
(Tehtäväalakoulutus)
- joukkueen kouluttaja
- joukkueen varajohtaja
- joukkueen johtaja
- linjan johtaja (AUK/RUK)
- yksikön vääpeli
- joukkoyksikön esikunnan toimistoupseeri (koulutus)
- joukko-osaston esikunnan esikuntamestari (koulutus)
- (vaihtoehtoisena sotilasopetuslaitoksen opetusaliupseeri)

Hakeutuminen aliupseeriksi

Työskentely sopimussotilaana on yksi väylä Puolustusvoimien palvelukseen ja koulutukseen. Sopimussotilaiksi rekrytoidaan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita henkilöitä pääsääntöisesti varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin.

Puolustusvoimien palveluksessa olevat sopimussotilaat voivat hakeutua sisäisesti aliupseeritehtäviin. Lisäksi osa aliupseerin tehtävistä täytetään julkisen rekrytoinnin kautta - ilmoitukset ovat nähtävillä valtiolle.fi -palvelussa https://www.valtiolle.fi/.

Vaatimukset aliupseerin tehtävään

Lakitasolla määritetään tietyt yleiset kelpoisuusvaatimukset kaikkiin sotilasvirkoihin ja näitä ovat esim. Suomen kansalaisuus ja suoritettu varusmiespalvelus. Lisätietoja löydät: https://puolustusvoimat.fi/kelpoisuusvaatimukset

Aliupseerin tehtävään edellytetään toisen asteen tutkintoa, jonka lisäksi monesti odotuksena on myös suoritettu aliupseeri- tai reservinupseerikoulutus. Eduksi voidaan katsoa mm. tehtäväkohtaisesti sopiva koulutus tai kokemus.

Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset odotukset ilmoitetaan aina hakuilmoituksessa.

Kuntovaatimukset

Sotilastehtävissä on tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn tavoitetasot. Riittävä fyysinen kunto testataan 12 min juoksutestillä yleensä haastattelujen yhteydessä. Asepalveluksessa suoritettu juoksutesti huomioidaan vuoden ajan. Tavoitetasoja on viisi ja tehtäväkohtainen tavoitetaso ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Esimerkiksi tavoitetaso 3:n mukainen juoksutestin tulosvaatimus on 2500 m.

Halukas suorittamaan jälki-AUK:n?

Puolustusvoimat järjestää reservin täydennyskursseja, joilla koulutetaan motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseeriksi. Kurssit kestävät lähes vuoden ja niihin kuuluu 15-30 päivää lähiopetusta ja maastoharjoituksia. Seuraavat kurssit järjestetään vuonna 2020 ja 2022. Kurssin hyväksytysti läpäisseet ylennetään reservin alikersanteiksi. Lisätietoja koulutuksesta saa aluetoimistojen asiakaspalvelusta https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot. 

´