Hyppää sisältöön

Haetaan reservin henkilöstöä kriisinhallinnan henkilötiedustelutehtäviin

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 13.2.2024 12.23
Tiedote
Autoja ajamassa maantiellä.

Tällä ilmoituksella haetaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan henkilötiedustelukurssille ja sitä kautta saamaan kelpoisuuden kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin. 

Henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin hakuaika on 12.2.–12.5.2024. Valintakoe järjestetään Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 2.–5.12.2024. Valintakokeen perusteella valituille henkilöille järjestetään noin kuuden viikon mittainen Operatiivinen Henkilötiedustelukurssi (OHK) vuonna 2025.

Vaatimukset

Henkilötiedustelukurssille hakijoilta edellytetään kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vähintään 2500 metrin tulosta 12 minuutin juoksutestissä.

Hakijan tulee omata:

 • hyvät sosiaaliset taidot
 • kyky toimia pienryhmässä
 • ATK-taidot (Microsoft Office)

Eduksi katsotaan:

 • aiempi kokemus kriisinhallintatehtävistä
 • koulutus ensihoidon tehtävissä
 • hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen (YKI 3 / STANAG 2 / vast.)

Hakeutuminen

Hakemus tehdään vapaamuotoiselle pohjalle (maksimimitta 2 liuskaa, fontti ARIAL, koko 12) ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:
Hakemus:

 • Oma kuva
 • Yhteystiedot sekä syntymäaika
 • Curriculum vitae avattuna riittävällä tarkkuudella
 • Onko suunniteltu sijoitettavaksi PV:n toimesta muihin kriisinhallintatehtäviin
 • Onko hakeutunut aiemmin OHK:lle
 • Erillisenä liitteenä on toimitettava:
  • Mahdollinen todistus kielitaidosta (Yleinen kielitutkinto / STANAG / vast.)
 • Hakemukset on lähettävä sähköpostiosoitteeseen: [email protected]
 • Viesti on otsikoitava seuraavasti: Hakeutuminen_OHK20_SUKUNIMI_Etunimi

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 30.6.2024 mennessä. Henkilöille, joita ei ole hyväksytty valintakokeeseen, ei asiasta erikseen tiedoteta. Hakemuksia ei palauteta. Pääsykokeisiin hyväksytyille lähetetään tarkemmat ohjeet.

Hakeutuminen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen on ohjeistettu puolustusvoimien nettisivuilla www.puolustusvoimat.fi -> Rauhanturvaaja -> Hakeutuminen

Lisätietoja asiasta voi kysyä osoitteesta [email protected]. Koulutuksen sisällöstä ei tiedoteta.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Minulla on koulusta X englannin kielitutkinto. Tarvitsenko YKI tutkintoa?
YKI:n suorittaminen on ehdoton vaatimus kriisinhallintatehtäviin. Muut tutkinnot eivät päde.

Onko valintakoe kertausharjoitus?
Valintakoe ja kurssi lasketaan kriisinhallintakoulutukseksi. Kyseessä ei siis ole kertausharjoitus.

Olenko käytettävissä muihin kriisinhallintatehtäviin, jos hakeudun kurssille?
Kyllä. Valintakokeisiin ja kurssille osallistuminen ei poissulje muita operaatioita tai tehtäviä. 

Olen kiinnostunut kurssista, mutta minut on jo käsketty operaatioon, joka on kurssin kanssa päällekkäin?
Henkilötiedustelukursseja järjestetään kerran vuodessa. Jos kyseessä on henkilön ensimmäinen operaatio, niin suosittelemme käymään ensin operaatiossa hakemassa kokemusta ja hakemista seuraavan vuoden kurssille.

Mitä valintakokeessa ja kurssilla tehdään, jotta pystyn valmistautumaan huolellisesti?
Valintakokeen ja kurssin sisällöstä ei tiedoteta.

Minkälaisiin tehtäviin ja palkkaluokkiin kurssin jälkeen pääsee?
Tehtävät ja palkkaluokat määräytyvät operaatiokohtaisesti. Ne selviävät vasta, kun henkilöä ryhdytään rekrytoimaan tiettyyn operaatioon. Edellyttäen, että henkilö on suorittanut kurssin hyväksytysti.

Täytän kaikki vaatimukset. Silti minua ei valittu valintakokeisiin, miksi?
Valintakokeisiin valitaan papereiden perusteella soveltuvimmat hakijat. Pelkästään minimivaatimusten täyttäminen ei siis tarkoita valintakokeisiin kutsumista.
Valintaperusteet ovat salassa pidettävää tietoa, eikä hakijoille sen vuoksi tiedoteta valitsemiseen tai valitsematta tulemiseen liittyviä syitä. 

Olen hakeutunut aiemmin, mutta en silloin saanut kutsua valintakokeeseen. Voinko hakeutua uudestaan?
Voit hakeutua.

Olen ollut valintakokeessa aiemmin eikä minua silloin valittu. Voinko hakeutua uudestaan?
Voit hakeutua. 

Tarvitsenko toimintavalmiuden hakeutuakseni?
Hakeutuessasi et tarvitse toimintavalmiutta. Tarkennetut ohjeet lähetetään pääsykokeisiin kutsutuille erikseen.
 

´