Hyppää sisältöön

Maavoimien johtamisjärjestelmiä kehitetään Bold Questissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 14.5.2019 18.05
Uutinen
Kaksi sotilasta rakentaa viestiyhteyksiä.

Suomessa järjestettävä Bold Quest 19.1 on Maavoimille merkittävä mahdollisuus omien johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Tapahtumassa testataan ensimmäistä kertaa laajasti monikansallisessa ympäristössä, kuinka hyvin Maavoimien johtamisjärjestelmillä muodostetaan ja jaetaan taistelun tilannekuvaa päätöksenteon perusteeksi.

Tapahtumassa ovat valmiina kaikki tarvittavat johtamistasot, aselajit ja puolustushaarat. Vastaavaa ympäristöä ei pystytä luomaan tavanomaisissa kotimaan harjoituksissa. Testaushavainnot hyödynnetään johtamisjärjestelmän parantamisessa tapahtuman jälkeen.

Maavoimat on kehittänyt käytössä olevan johtamisjärjestelmän M18:n osia aiemmissa Bold Quest -tapahtumissa sekä muussa kansainvälisessä toiminnassa. Maavoimat testaa Bold Quest 19.1 -tapahtumassa johtamisjärjestelmän M18:n kansainvälistä yhteensopivuutta, sillä yhteensopivuutta ja tiedonkulkua ei voida muuten laajamittaisesti todentaa.

– Kansainvälisessä ympäristössä käytettävän järjestelmän tulee soveltua ensisijaisesti kotimaan puolustukseen. Tällä periaatteella olemme sitoneet kansainvälisessä kehityksessä ja testaamisessa asiat osaksi kansallisen johtamisjärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä, painottaa majuri Ismo Ikonen Maavoimien esikunnan johtamisjärjestelmäosastolta.

– Länsimaissa eri aikoina kehitetyt järjestelmät ovat pääosin samankaltaisia. Eroja on lähinnä teknisessä toteutuksessa. Johtamisjärjestelmien kehityksessä huomioidaan kansainvälisen yhteensopivuuden ja -toimivuuden vaatimukset. Tämä on myös taloudellisesti järkevää, toteaa Ikonen.

Kustannussäästöjä saadaan, kun johtamisjärjestelmän osia voidaan hankkia samoja osia käyttäviltä kumppanimailta. Yhteensopivuutta luodaan lukuisilla käynnissä olevilla kehittämisohjelmilla, joissa Suomi on mukana. Yhteensopivuus rakentuu esimerkiksi yhteisistä vakiotyypeistä kuten teknisten laitteiden ja sovellusten tiedosto- ja aaltomuodoista.

– Yhteensopivat johtamisjärjestelmät mahdollistavat sotilaallisen yhteistyön esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa sekä muussa kansainvälisessä yhteistyössä ja harjoitustoiminnassa, havainnollistaa Ikonen.

Mies lumipuvussa istuu pöydän ääressä puhelimessa.

Testaustoimintaa harjoituksissa Sodankylässä ja Rovajärvellä

Yhteensopivuutta testataan muiden kansallisuuksien johtamisjärjestelmien tuottamien tietojen ja palveluiden kautta Maavoimien harjoituksissa Sodankylässä ja Rovajärvellä.

– Esimerkiksi kansainväliset kumppanit tuottavat johtamisjärjestelmillään tilannekuvaa ja paikkatietoa, jota sitten jaetaan muiden kansallisuuksien käyttöön, kuvaa majuri Ikonen.

– Testattavia palveluita ovat muun muassa yhteisen tilannekuvan muodostaminen, puhepalvelut, tiedostojako ja karttapalvelut, lisää Ikonen.

Todentaminen tehdään haastattelemalla käyttäjiä, havainnoimalla ja teknisellä mittaamisella.

– Tilannekuvan muodostaminen todennetaan analysoimalla esimerkiksi toimintatapojen oikeellisuutta ja reaaliaikaisuutta sekä omien joukkojen paikkatietojen välittymistä. Puhepalveluista testataan palveluiden laatua, rajoituksia ja esimerkiksi osoitekirja-toimintoa, Ikonen mainitsee.

Bold Quest 19.1:stä saatavat tutkimustulokset hyödynnetään Maavoimien johtamisjärjestelmän kehittämisessä ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden parantamisessa välittömästi tapahtuman jälkeen.

– Tapahtumasta saatavien tulosten perusteella pohdimme, mitä meidän täytyy vielä hienosäätää omassa järjestelmässämme. Näiden kehitystoimien jälkeen voimme ottaa testatun järjestelmän kansalliseen käyttöön. Käyttöönottoa edeltää kuitenkin laaja kansallinen integraatio- ja kenttäkoevaihe, lisää majuri Ikonen.

Oikea tilannekuva tehostaa toimintaa ja lisää turvallisuutta

Tilannetietojen hankkimisen, kokoamisen, analysoinnin ja jakamisen päämääränä on, että kaikilla tarvitsijoilla on oikea ja analysoitu kuva taistelutilan tapahtumista. Tilannekuva on siten myös perusta taistelunjohtajien päätöksenteolle, johtamistoiminnalle ja joukon toiminnan suunnittelulle. Johtamisjärjestelmään kuuluvat paitsi johtamisen käytännöt ja toimintatavat myös tekniset järjestelmät kuten yhteydet ja niitä hyödyntävät laitteet ja sovellukset.

– Johtamisjärjestelmä on ikään kuin liima, jolla eri palaset yhdistetään kokonaisuudeksi. Se mahdollistaa eri aselajien ja suorituskykyjen toiminnan: ilman toimivaa johtamisjärjestelmää esimerkiksi jalkaväeltä puuttuisi tykistön tuki ja ilmatorjunnan suoja, kuvailee majuri Ismo Ikonen.

Tilannekuva kootaan eri lähteistä ja eri välineillä saaduista havainnoista ja ilmoituksista.

– Nykyään esimerkiksi paikkatiedot saadaan johtamisjärjestelmän kautta automaattisesti. Muodostetun tilannekuvan jakaminen on myös automatisoitu: tilannekuva on käytössä samanlaisena kaikilla tarvitsijoilla yhtä aikaa, mikä mahdollistaa johtajien nopean päätöksenteon tarvittaessa. Esimerkiksi epäsuora tuli voidaan suunnata oikeaan paikkaan vaikuttavasti: tuli on tarkkaa, ja samalla vältetään omien joukkojen jääminen tulen alle, Ikonen antaa esimerkin.

Puolustusvoimat käyttää Bold Quest 19.1 -tapahtumassa monikansallista johtamisjärjestelmän testiverkkoa, joka on ollut Suomessa käytössä useita vuosia. Testiverkkoon on pääsy vain tapahtumaan osallistuvilla joukoilla, ja verkkoa käytetään pelkästään järjestelmien testaamiseen ja todentamiseen.

Tilannekuva ja johtaminen

Tilannekuva on olemassa olevan tiedon perusteella muodostettua tietoa siitä, mikä on omien ja kumppanijoukkojen tilanne ja tehtävien suoritusvaihe sekä mitä muuta toimintaympäristössä tapahtuu. Tilannekuvasta käyvät ilmi myös aselajien tilanteet.

Tilannekuvaa välitetään johtamisjärjestelmällä, jolla myös mahdollistetaan suorituskykyjen, kuten joukkojen ja asejärjestelmien, johtaminen.

Johtamisjärjestelmän masto.

Lue lisää

´