Hyppää sisältöön

Maavoimat kehittää toimintaansa osana Bold Quest 19.1 -tapahtumaa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 25.4.2019 13.15
Tiedote

Maavoimat osallistuu Bold Quest 19.1 -todentamis- ja testaustapahtumaan osana normaalia harjoitustoimintaansa. Maasotakoulun ampumaharjoitus järjestetään Rovajärvellä 30.4.–24.5. ja Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus Sodankylässä 11.–25.5. Bold Quest 19.1 -tapahtuman johtamisjärjestelmäalan operaatiokeskus toimii Riihimäellä.

Bold Quest 19.1 -tapahtumalle ei järjestetä erillisiä kovapanosammuntoja, vaan tarvittavat ammunnat on integroitu osaksi Maasotakoulun johtamaa kansallista ampumaharjoitusta Rovajärvellä. Rovajärvellä toimii henkilöstöä ja kalustoa sekä Suomesta että ulkomailta. Rovajärvellä kehitetään eri kansallisuuksien tilannetieto-, johtamis- ja tulenkäyttöjärjestelmien yhteensopivuutta. Ampumaharjoituksen johtajina toimivat  everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio, 30.4.–13.5., ja eversti Kari Pietiläinen, 14.5.–24.5., Maasotakoulusta.

Rovajärvellä pääosa suomalaisjoukoista ja tykistö- ja kranaatinheitinkalustosta ovat Kainuun ja Porin prikaateista. Suurin osa ulkomaisesta henkilöstöstä ja kalustosta tulee Ruotsista ja Belgiasta. Harjoitusta valmistellaan Rovajärvellä jo huhtikuun lopusta alkaen. Ampumaharjoitusvaihe on 12.5.–24.5.

Jääkäriprikaati johtaa kansallisen Riekko 19 -taisteluharjoitukseen Sodankylän alueella. Tavoitteena on kehittää Jääkäriprikaatin joukkotuotannossa olevan varusmiesjoukon taistelutekniikkaa ja suorituskykyä. Harjoitukseen osallistuva henkilöstö on pääosin Jääkäriprikaatista ja Kainuun prikaatista. Harjoitus tukee Bold Quest 19.1 todentamis- ja testaustapahtumaan osallistuvien norjalaisten ja yhdysvaltalaisten joukkojen toimintaa. Norjasta Bold Quest 19.1 -tapahtumaan Sodankylässä osallistuu henkilöstön lisäksi CV90-rynnäkköpanssarivaunuja. Harjoituksen johtaa everstiluutnantti Petri Sipilä Jääkäriprikaatista.

Riihimäellä toimii Bold Quest 19.1 -tapahtuman johtamisjärjestelmäalan kansallinen ja monikansallinen operaatiokeskus. Toiminta painottuu tietoliikenneyhteyksien muodostamiseen, palveluiden tuottamiseen ja johtamisjärjestelmien valvotaan sekä hallintaan. Riihimäellä tapahtumaan osallistuu eri vaiheissa (24.5. asti) sekä suomalaista että ulkomaalaista henkilöstöä.

Bold Quest 19.1 -tapahtuman toimeenpanon Suomessa johtaa Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen. Maavoimat vastaa tapahtuman logistiikan, yhteistoiminnan ja turvallisuuden järjestelyistä Sodankylän, Rovajärven ja Riihimäen alueilla. Maavoimat tutkii ja testaa Bold Questin aikana useita toiminnan alueita.

Tutkimusta ja testausta oman toiminnan kehittämiseksi

Maavoimat on osallistunut Bold Quest -tapahtumaan ulkomailla vuodesta 2010 alkaen muutamalla henkilöllä vuosittain. Osallistumisen tavoitteena on ollut omien johtamisjärjestelmien kehittäminen. Suomessa järjestettävässä tapahtumassa Maavoimilla on mahdollisuus testata kokonaissuorituskykyyn vaikuttavia osatekijöitä suurella henkilömäärällä monipuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutkimustoiminnan tavoitteena on kerätä havaintoja Maavoimien suorituskykyjen, joukkorakenteiden, johtamisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen tulevaisuudessa. Maavoimien osallistuminen palvelee merkittävällä tavalla maapuolustuksen kehittämistä 2020-luvulla. Tutkimuskohteet ovat:

Yhteinen tilannekuva, tiedonvaihto ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuus

Tilannekuvan muodostamisen ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden testaamisen tavoitteena on kansallisen johtamisjärjestelmän kehittäminen. Testauksella todennetaan johtamisjärjestelmän kyky tukea tilannekuvan muodostamista ja tunnistetaan siihen liittyviä kehittämiskohteita eri johtamisen tasoilla. Käytettävien tiedustelujärjestelmien testauksella kehitetään kansallisten järjestelmien toimivuutta, yhteensopivuutta ja tiedonhallintaa. Tutkimustuloksia ja saatua tietoa hyödynnetään johtamisjärjestelmien teknisessä ja toiminnallisessa kehittämisessä.

Ilmatorjunnan omatunnistus

Ilmatorjunnan omatunnistuksen testaamisella varmistetaan, että ilmatorjunnan sensorit tunnistavat oman ja yhteistyötahojen lentokaluston. Samalla testataan järjestelmien yhteensopivuus ja tiedon välittyminen eri järjestelmien välillä. Tavoitteena on saada suomalaiselle järjestelmälle kansainvälinen hyväksyntä. Hyväksynnän edellyttämien testilentojen toteuttaminen Suomessa on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin ulkomailla järjestettävässä harjoituksessa.

Huollon ja logistiikan järjestelyt

Huollon ja logististen järjestelyiden tutkimuksella kerätään tietoa parhaista logistiikan käytänteistä ja tunnistetaan kansallisesti kehitettäviä huollon ja logistiikan osa-alueita. Tutkimuksella parannetaan Maavoimien ohjeistusta siitä, miten monikansallisen tapahtuman huolto- ja logistiikkatuki tulee suunnitella.

Operaatioiden johtaminen ja esikuntien toimintatavat

Tutkimuksella kerätään tietoa ja kokemuksia monikansallisten esikuntien välisestä yhteistoiminnasta. Tavoitteena on tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja Maavoimien johtamistoiminnan kehittämistarpeita.

Live- ja virtuaaliympäristöt

Live- ja virtuaaliympäristöjen tutkimuksella kerätään tietoa ja kokemuksia Puolustusvoimien simulaattorihankkeita ja -tutkimuksia varten. Tapahtumasta saadut kokemukset hyödyttävät nykyaikaisten koulutusmenetelmien kehittämistä henkilökunnan ja varusmiesten koulutukseen.

Linkit ja lisätiedot

Harjoitusta voi seurata Puolustusvoimien verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa hashtagilla #boldquest

Maavoimien tutkimusaiheita esitellään maavoimat.fi-sivustolla julkaistavassa artikkelisarjassa toukokuun alkupuolella.

´