Hyppää sisältöön

Bold Quest 19.1 kehittää operaatioiden johtamista

Maavoimat
Julkaisuajankohta 9.5.2019 15.28
Uutinen
Suomalainen ja ruotsalainen sotilas keskustelevat ja suunnittelevat operaation johtamista.

Länsimaiden asevoimissa yhteistoiminnan mahdollistava johtamisen prosessien ja järjestelmien yhteensopivuus on jo pitkään ollut keskeinen vaatimus kaikessa kehitystyössä. Tekniset järjestelmät kuitenkin kehittyvät nopeasti, ja toimintamalleja on arvioitava jatkuvasti uudelleen sekä hienosäädettävä. Bold Questin kaltaiset tapahtumat tarjoavat tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Bold Quest 19.1:ssä Maavoimat tutkii johtamista ja esikuntien toimintaa osana joukko-osastojen tavanomaisia taistelu- ja ampumaharjoituksia Sodankylässä ja Rovajärvellä. Tapahtumissa on mukana eri tasojen esikuntia sekä komentopaikkoja ja käytössä runsaasti joukkoja ja asejärjestelmiä. Suomalaista henkilöstöä toimii testitapahtumassa organisaation eri johtamistasojen esikunnissa ja komentopaikoilla kaikissa puolustushaaroissa.

Toiminnassa noudatetaan yhteisiä johtamisen normeja esimerkiksi maalittamisen ja tulenkäytön suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Jotta yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa olisi sujuvaa, Suomen kansallisten toimintamallien sekä johtamisen ja taistelun tilannekuvajärjestelmien on oltava yhteensopivia kumppanimaiden kanssa.

Kriisinhallintaoperaatiot ja muu kansainvälinen yhteistyö mahdollistavat johtamisjärjestelmien ja toimintamallien testaamisen kumppaneiden kanssa kustannustehokkaasti. Bold Questin tyyppinen tapahtuma tukee Maavoimia järjestelmiltä vaadittavien toimintojen määrittelyssä ja hankittavien tai kehitettävien järjestelmien yhteensopivuuden varmistamisessa.

– Keskitymme testaustapahtumassa omien toimintatapojemme kehittämiseen ja oman johtamisjärjestelmämme kansainvälisen yhteensopivuuden varmistamiseen nyt ja tulevaisuudessa, toteaa majuri Olli Koistinen Maavoimien esikunnasta.

Johtamisajoneuvo ja antenni piemässä ja lumisessa maastossa.

Tutkimuksella tunnistetaan kehittämistarpeet

Sotilasoperaation johtaminen muodostuu operaation suunnittelun ja toimeenpanon sekä tilanteen seurannan ja arvioinnin kokonaisuuksista. Johtaminen edellyttää toimintavarmoja, turvallisia ja yhteensopivia tietoverkkoja ja johtamisjärjestelmiä, joiden avulla muodostetaan ja ylläpidetään tilannekuvaa ja joilla esimerkiksi tiedustelu ja tulenkäyttö yhdistetään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Bold Quest 19.1:n kansainvälinen ja moniportainen organisaatio mahdollistaa yhteensopivuuden testaamisen ja kehittämisen monipuolisessa ympäristössä. Suomalaisia järjestelmiä ja toimintatapoja testataan tapahtuman osana. Vastaavaa moniulotteista ja kattavaa kokonaisuutta ei voitaisi toteuttaa perinteisissä kotimaan harjoituksissa.

– Suomi saa tapahtumasta havaintoja oman toimintansa parantamiseen ja tarjoaa samalla osaamistaan kumppanimaiden käyttöön. Puolustusjärjestelmämme perusratkaisut kiinnostavat kansainvälisiä kumppaneita, ja siten myös suomalainen johtaminen ja toimintamallit herättävät kiinnostusta Bold Quest 19.1:een osallistuvissa maissa, kuvailee Koistinen.

Esikuntien toimintatapojen ja johtamisen tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa teknisten järjestelmien kehityksen aiheuttamia muutostarpeita Maavoimien operaatioiden johtamisessa. Tutkimus painottuu tilannekuvaan, yhteiseen tulenkäyttöön ja ilmatilanhallintaan. Järjestelmien käytettävyys ja yhteensopivuus todennetaan käyttäjiltä saatavin todellisin havainnoin.

– Esimerkiksi tilannekuvan kokoaminen ja tulenkäyttö toteutetaan siten, että eri komentopaikat käyttävät testattavia järjestelmiä kuten tositilanteessakin, luonnehtii majuri Koistinen.

Suomalainen yhteysupseeri ja ruotsalainen taistelunjohtaja suunnittelevat operaatioita.

Järjestelmillä on omat todentamissuunnitelmansa ja arviointikriteeristönsä kuten millä tahansa käyttöönotettavalla uudella järjestelmällä.

– Komentopaikat osallistuvat järjestelmien arviointiin ja todentamiseen niiden todellisina käyttäjinä. Samaan aikaan tarkkailemme niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita komentopaikkojen ja johtoportaiden työskentelyssä, lisää Koistinen.

Testaustapahtuman riittävän pitkä kesto mahdollistaa sen, että tekniikkaa ehditään säätämään ja käyttötapoja tarkastamaan sekä muuttamaan jo tapahtuman aikana.

– Suomalaisia testaajia, esikuntaupseereita ja joukkoja on tapahtumassa kattavasti eri organisaatiotasoilla. Näin saamme eri puolilta havaintoja oman toimintamme kehittämiseen, kertoo Koistinen.

Bold Quest 19.1 -tapahtuman järjestäminen Suomessa on ollut yli vuoden kestävä projekti, johon on osallistunut runsaasti Puolustusvoimien ja sen kumppaneiden henkilöstöä. Järjestämiseen liittyvä kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen työ ja järjestelmien sekä tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito takaavat Suomelle parhaan hyödyn.

– Tapahtumaa varten on parannettu olemassa olevaa infrastruktuuria ja johtamisjärjestelmäverkkoja. Samalla on hankittu syvällistä järjestelmäteknistä osaamista. Tapahtuman järjestäminen näkyy valmiutemme ja suorituskykymme paranemisena pitkään tapahtuman jälkeen, painottaa Koistinen.

Lisätietoja

Maavoimat esittelee testaus- ja tutkimuskohteitaan Bold Quest 19.1 -tapahtumassa Maavoimat.fi-sivuilla julkaistavissa verkkoartikkeleissa. Seuraa Bold Questia Facebookissa ja Twitterissa hashtagilla #boldquest.

 

´