Väitöstilaisuus sotataloudesta

Maanpuolustuskorkeakoulu 28.5.2018 15.04
Tiedote

Sotatalouden tieteenalalle lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 8.6.2018 Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalon Martola-auditoriossa alkaen klo 12.

Väitöstyö "Service Development in Public Private Partnerships in the Military Domain: Requirements Management as a Service Performance Development and Measurement System" on M.Sc Markus Häyhtiön laatima. Väitöstilaisuuden vastavaittäjinä toimivat professori Jukka Hallikas Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja dosentti Henry Sivusuo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kustoksena toimii professori Juha-Matti Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Tutkimuksen päätavoitteena on ollut tutkia, analysoida ja arvioida kuinka vaatimustenhallintaa voidaan hyödyntää palvelun kehittämisen välineenä yksityisen ja julkisen toimijan välisessä yhteistyössä. Työn tuloksena kirjoittaja esittää kehittämismallin, jota voidaan hyödyntää yksityisen ja julkisen toimijan välisessä palvelunkehityksessä.

Väitös tuo tieteelliseen keskusteluun uusia näkökulmia ja tutkimustuloksia niin palvelutieteen kuin uuden palvelun kehittämisen osa-alueille ja esittää poikkitieteellisen tutkimuksen, joka yhdistää aiemmin erilliset tutkimusalueet palvelutieteen alalla. Työ antaa tieteellisen todisteen sille, että vaatimustenhallinta tarjoaa hyötyä suorituksen johtamiseen. Työ osoittaa palvelutuotteen menestyksekkään kehityksen vaativan systemaattista menetelmää, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen palvelutuotteen kehittämisen julkisen ja yksityisen toimijan verkostoituneen toimintaympäristön vaatimukset huomioiden. Tutkimuksen lopputulokset osoittavat, kuinka vaatimustenhallintaa voidaan hyödyntää uuden palvelun kehittämisessä kehitettävän palvelun eri elinkaaren vaiheissa.

Väittelijä Markus Häyhtiö (s.1972) on työskennellyt palveluiden kehittämisen ja kouluttamisen asiantuntijana eri tehtävissä vuodesta 1999. M.Sc-tutkinnon Häyhtiö suoritti Surreyn yliopistossa 1998.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilasalueella. Santahaminan varuskunnan portilla tulee esittää poliisin myöntämä kuvallinen henkilötodistus. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 30.5.2018 klo 16 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/hayhtion_vaitostilaisuus.

Häyhtiön väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot:
Markus Häyhtiö
[email protected]
p. 045-1200304