Tutkimuslaitoksen yhteystiedot

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Ylöjärven yksikkö

PL 5
Paroistentie 20
34111 LAKIALA

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Riihimäen yksikkö

PL 10
Tykkikentäntie 1
11311 RIIHIMÄKI

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tuusulan yksikkö

PL 5
Rantatie 66, Tuusula
04401 JÄRVENPÄÄ

Puhelin 0299 800 (vaihde)

Sähköposti
Virallinen asiointi kirjaamo.pvtutkl@mil.fi
Palaute ja asiakaspalvelu puolustusvoimientutkimuslaitos@mil.fi

Tutkimuslaitoksen johto

Tutkimuslaitoksen johtaja komentaja Marko Laaksonen
Esikuntapäällikkö everstiluutnantti Timo Ristimäki
Tutkimusjohtaja insinöörieverstiluutnantti Jouni Koivisto