Lounaspussikokeilusta rohkaisevia tuloksia Puolustusvoimissa

Pääesikunta 16.4.2019 9.00
Tiedote

Varusmiesten peruskoulutuskaudella kokeiltiin lounaspussiruokailua osana Koulutus 2020 -uudistusohjelmaa. Ensimmäisestä kokeilujaksosta saatiin rohkaisevia tuloksia ja kokeilua jatketaan.

Tammi-helmikuussa 2019 varusmiesten lounaspussiruokailun kokeiluun osallistui yhteensä 2500 varusmiestä Porin prikaatissa Niinisalossa, Maasotakoulussa Haminassa, Rannikkoprikaatissa Upinniemessä ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Varusmiehet saivat neljän viikon ajan tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin lounaspussin mukaansa maastoon koulutuksen lomassa nautittavaksi. Kokeilulla haluttiin selvittää, voiko lounaspusseilla tehostaa ajankäyttöä ja toisaalta sitä, millainen vaikutus lounaspussiruokailulla on varusmiesten toimintakykyyn.

Kokeiltavana oli sisällöltään viisi erilaista lounaspussia, jossa oli muun muassa energiapatukoita, pähkinöitä sekä levitteitä. Myös erityisruokavaliot oli huomioitu. Pussin sisällön kokonaisenergiamäärä vastasi maastolounasta. Tuotteet olivat valmiita nautittaviksi sellaisenaan, eivätkä vaatineet lämmitystä tai vettä, lukuun ottamatta urheilujuomatuotteita. Kokeilun aikana aamupala, päivällinen ja illallinen tarjottiin varuskunnassa normaaliin tapaan.

Kokeilusta saatiin rohkaisevia tuloksia, mutta havaittiin myös kehittämiskohteita

Alkuvuoden kovat pakkaset tekivät lounaspussikokeilusta haastavan. Kylmistä olosuhteista huolimatta suunnitellut maastoharjoitukset voitiin kuitenkin toteuttaa lounaspussiruokailuun tukeutumalla. Havaittiin, että lounaspussien käyttö tehostaa maastoharjoittelua ja säästää siirtymisiin käytettävää aikaa. Lounaspussiruokailulla voitiin myös harjoitella poikkeusolojen ruokailumallia.

Lounaspusseja testanneet varusmiehet olivat enimmäkseen tyytyväisiä tuotteiden makuun. Riittävästä energiamäärästä huolimatta lounaspussin sisällön nauttiminen ei tuonut lämpimän lounaan kaltaista kylläisyyden tunnetta. Maastoharjoittelun aikana varusmiehen toimintakyky saattoi heikentyä, jos hän ei syönyt kaikkia pussin sisältämiä tuotteita. Samoin kävi, jos pussin koko sisältö oli käytetty yhdellä ruokailukerralla tai jos varusmies oli nauttinut kaikki eniten energiaa sisältävät tuotteet jo päivän aluksi. Pussien sisältöä tullaankin kehittämään muun muassa lisäämällä tuotevalikoimaan hitaammin vaikuttavia energianlähteitä ja pureskeltavia tuotteita. Puolustusvoimien henkilökuntaa ja kouluttajia on jatkossa perehdytettävä lounaspussien käyttöön perusteellisemmin, jotta he voivat edelleen ohjeistaa varusmiehiä rytmittämään pussiruokailua tarkoituksenmukaisesti.

Lounaspussit koettiin helppokäyttöisiksi, riittävän kevyiksi ja säilyviksi. Jätteiden ja roskien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota sekä koulutusvaiheessa, että maastoruokailun valvonnassa.

Kokeilua jatketaan heinäkuussa

Lounaspussikokeilua jatketaan heinäkuun 2/19 saapumiserän varusmieskoulutuksessa samoissa joukko-osastoissa kuin alkuvuoden kokeilussa. Kokeiluun osallistuu yhteensä 2500 varusmiestä. Kokeilut toteutetaan 22.7. - 15.12.2019, eli lähes koko varusmiespalveluksen aikana ja lounaspusseja käytetään alokasjakson lisäksi muillakin koulutusjaksoilla. Keskimäärin kokeiluun osallistuva varusmies syö noin 20 lounaspussia palveluksensa aikana eli noin kerran viikossa.

Koulutus 2020 -uudistushanke tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uusia asevelvollisten koulutuskäytäntöjä systemaattisesti ja tunnistaa toimivimmat käytännöt. Lounaspusseja tullaan mahdollisesti käyttämään vuodesta 2020 eteenpäin yhtenä ruokailun vaihtoehtona kaikissa asevelvollisten koulutustapahtumissa sekä poikkeusoloissa.