Henkilövaihdoksia Järjestelmäkeskuksessa

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 24.1.2018 15.16
Tiedote

Järjestelmäkeskuksen uudeksi apulaisjohtajaksi on 1.4.2018 alkaen nimetty insinöörieversti Olli Klemola. Maajärjestelmäosaston uutena osastopäällikkönä aloittaa 1.2.2018 everstiluutnantti Vesa Tuunainen.

Apulaisjohtaja insinöörieversti Jouni Muranen siirtyy 1.3.2018 Ilmavoimien esikuntaan johtamisjärjestelmäosaston osastopäälliköksi. Uudeksi apulaisjohtajaksi on 1.4.2018 alkaen nimetty insinöörieversti Olli Klemola, joka siirtyy uuteen tehtäväänsä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan tehtävästä. Klemolalla on pitkä ja monipuolinen järjestelmäalan kokemus Elektroniikkalaitoksen johtajan tehtävästä sekä useista muista Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen ja Pääesikunnan tehtävistä.

Maajärjestelmäosastoa vuoden 2015 alusta asti johtanut everstiluutnantti Esko Pukari siirtyy 1.2.2018 lukien Räjähdekeskuksen johtajaksi. Uudeksi osastopäälliköksi siirtyy samalla päivämäärällä everstiluutnantti Vesa Tuunainen Pääesikunnan suunnitteluosastolta. Tuunainen työskenteli ennen Pääesikuntaan siirtymistään Maajärjestelmäosaston tulivoima-alan päällikkönä ja hänellä on pitkä kokemus materiaalialan eri tehtävissä Järjestelmäkeskuksessa ja sen perinneorganisaatioissa.