Kransnedläggning vid minnesmärket över vinter- och fortsättningskriget kl. 9

Försvarsmakten 28.5.2019 12.00
Pressmeddelande

Fanfestdagen börjar med kransnedläggning vid minnesmärket över vinter- och fortsättningskriget.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän juhlatapahtumat alkavat seppeleenlaskulla. Kuva: puolustusvoimat

Kransen nedläggs av kommendören för Lapplands flygflottilj överste Antti Koskela tillsammans med krigsveteranen Jorma Savukoski och Rovaniemi stadsdirektör Esko Lotvonen.

Kransnedläggningen leds av stabschefen för Lapplands flygflottilj överstelöjtnant Juri Kurttila. Lapplands militärmusikkår tillsammans med kör står för musiken.