Miehistön erityiskoulutetut varusmiehet kotiutuvat

Pääesikunta 17.3.2020 10.45
Tiedote

Keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020 kotiutuu 2/19-saapumiserän 255 päivää palvelevat varusmiehet. Heitä kotiutuu noin 1315, joista 96 on naisia.

255 pv palvelevia on noin 15 prosenttia kaikista varusmiehistä. Erityiskoulutettuja varusmiehiä palvelee muun muassa viestintä-, tietotekniikka-, oikeudellisella, kirkollisella, lääkintä- ja tiedustelualoilla sekä sotatieteellisen tutkimuksen parissa.


Erityistehtävissä varusmiehet pääsevät hyödyntämään omaa siviiliosaamistaan, syventämään taitojaan ja hankkimaan arvokasta työkokemusta sekä kontakteja tulevaisuuteen. Haku on kaikille varusmiehille avoin ja erityisosaaminen testataan tarvittaessa pääsykokeessa tai haastattelussa. Tehtäviin voi hakea sekä palveluksen alkaessa että ensimmäisten alokasviikkojen aikana.
Miehistön erityistehtäviin valitut siirtyvät tehtäviinsä heti peruskoulutuskauden päätyttyä ja varusmiesjohtajat johtajakoulutuksen jälkeen. Johtajakoulutukseen valitut voivat hakea erityistehtäviin vielä aliupseeri- tai reserviupseerikurssin aikana. Palveluksen kesto on 255 päivää ja johtajakoulutuksen suorittavilla 347 päivää.


 Lue lisää varusmiesten erityiskoulutuksesta