General Lindberg till Norge

Huvudstaben 23.8.2018 13.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg och chefen för försvarsministeriets resurspolitiska avdelning, överdirektör Raimo Jyväsjärvi deltar i ett arbetsmöte i Norge den 24 augusti 2018.

Kommendören för försvarsmakten och överdirektör Jyväsjärvi jämte medhjälpare medverkar i de nordiska försvarschefernas och krigsmaterielchefernas arbetsmöte i Bergen. I det årligen förekommande arbetsmötet diskuterar representanterna för de nordiska länderna bland annat nuläget gällande gemensamma anskaffningar och deras utvecklingsmöjligheter.