Förundersökning: Beväring och två yrkessoldater misstänks för militärbrott

Huvudstaben 12.2.2020 12.00
Pressmeddelande

En patron för en luftvärnskanon exploderade i en bevärings hand vid den landsomfattande luftvärnsmanövern i maj 2019.

Huvudstaben genomförde en förundersökning i fallet, där en 23 mm patron för en luftvärnskanon exploderade i en bevärings händer. Vid den landsomfattande luftvärnsövningen i Lochteå inträffade 17.5.2019 en olycka där en beväring från Pansarbrigaden som handskades med ammunition för en 23ITK61 luftvärnskanon, lindrigt skadades då en av projektilerna exploderade.  

Enligt förundersökningen finns den skäl att misstänka att beväringen, i strid med föreskrifterna, slagit mot patronen med en annan patron då han matade dem i patronbältet. Dessutom finns det skäl att misstänka att övervakningen och utbildningen av beväringarna varit bristfällig. Brottsbenämningen för den misstänkte beväringen lyder, orsakande av fara jämte tjänstebrott och för de två misstänkta yrkesmilitärerna, tjänstebrott.

I förundersökningen förhördes dessutom som målsägande fyra beväringar som befunnit sig på platsen. Även två vittnen förhördes i förundersökningen. Ärendet har överförts till den behörige disciplinäre förmannen för beslut om överföring till åklagaren för åtalsprövning.