Hyppää sisältöön

219. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin MPK219 avajaistilaisuus 7.11.2016 Säätytalo, Puolustusvoimain komentajan tervehdyssanat.

Herra Tasavallan presidentti,
Hyvät 219. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat
Hyvät naiset ja herrat!

Digitalisaatio eli tietotekniikan yleistyminen arjen toiminnoissa etenee väistämättömästi. Sen arvioidaan olevan vaikutukseltaan teollistumiseen verrattava ilmiö. Digitalisaation kansallisesta merkityksestä kertoo muun muassa se, että se on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Puolustusvoimat on vahvasti mukana julkisen hallinnon digitalisoinnissa. Tukeudumme yhteydenpidossa enenevissä määrin sähköisiin kanaviin. Hyödynnämme niin ikään laajasti sähköisiä palveluja asevelvollisten kanssa tapahtuvassa asioinnissa. Simulaattoreista, virtuaaliympäristöistä ja sähköisistä oppimisympäristöistä on tullut elintärkeä osa koulutustamme.

Viranomaisten toiminnan läpinäkyvyyteen kohdistuu kasvavassa määrin vaatimuksia. Kansalaiset odottavat viranomaisten julkaisevan toimintaansa liittyvää tietoa aktiivisesti ja oikea-aikaisesti. Puolustusvoimat on verkossa omien, keväällä uudistettujen verkkosivujen lisäksi lukuisilla sosiaalisen median kanavilla. Monet samanaikaisesti käytössä olevat sähköiset foorumit mahdollistavat meitä olemaan yhteydessä ja tiedottamaan tarpeellisia asioita asevelvollisille ja muille kansalaisille nopeasti ja tarkoituksenmukaisinta kanavaa käyttäen. On tärkeää, että olemme siellä missä muutkin yhteiskuntamme jäsenet ovat.

Sähköiset palvelut ovat tänään asevelvollisille arkipäivää. Tarjoamme reserviläisille ja tuleville varusmiehille jo ennen palvelukseen astumista mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää fyysistä toimintakykyään sähköisen kunto-ohjelman avulla. Erikoisjoukkoihimme voi hakeutua ensi vuoden alusta alkaen sähköisen palvelun kautta, jossa esimerkiksi tunnistautuminen tapahtuu kuten muissa viranomaispalveluissa. Palveluksessa olevat varusmiehet voivat nykyisin laatia loma-anomukset tai opiskella koulutettavia asioita sähköisen asiointi- ja oppimisympäristön avulla. Heidän palvelustaan tuetaan myös sähköisillä keskusteluryhmillä, joissa koulutuksen saaneet vanhemmat varusmiehet, niin kutsutut some-agentit tiedottavat palvelukseen liittyvistä asioista ja vastaavat kysymyksiin. Palvelun hyödyllisyyttä osoittaa se, että yli 60% kesällä palveluksensa aloittaneista varusmiehistä on liittynyt kyseiseen palveluun.

Simulaattorit ovat olleet tehokkaassa käytössä muun muassa ilmavoimissa jo vuosikymmeniä. Simulaattoreiden ja virtuaaliympäristöjen käyttö on kuitenkin laajentunut kiinteäksi osaksi koulutusjärjestelmäämme. Meillä on kokonaisvaltainen joukko simulaattoreita, jotka edesauttavat luomaan ymmärtävää ja innostavaa oppimista tukevia koulutuskäytänteitä. Rytmitämme simulaattoreiden käytön ja todellisessa ympäristössä tapahtuvat harjoitukset nousujohteiseksi koulutukseksi palvelemaan eri koulutusryhmien ja -kausien tavoitteita. Toiminta aloitetaan yksilötasolta. Painopiste siirtyy koulutuksen myötä joukkokohtaisiin harjoitteisiin, ja ylimmällä tasolla simulaattoreilla tuetaan esikuntien ja komentajien toimintaa.

Kasi eli kaksipuolinen simulaatiojärjestelmämme edustaa edistyksellisintä laajennetun todellisuuden simulaattoria. Sen avulla olemme ulottaneet digitalisaation konkreettisesti taistelukentälle. Maastossa harjoittelevat joukot varustetaan helposti päälle puettavilla ja asennettavilla simulaattoriliiveillä ja -laitteilla. Asevaikutuksia, kuten aseiden luoteja, miinoja tai tykistökranaatteja kuvataan lasersäteillä. Sotilaiden kypäriin ja kehoon tai ajoneuvoihin kiinnitetyt prismat ilmaisevat osumat tai läheltä menneet laukaukset. Kykenemme järjestelmän avulla analysoimaan satojen sotilaiden koulutustilanteet ja - tapahtumat yksityiskohtaisesti. Tämä mahdollistaa palautteen antamisen ennennäkemättömän tarkasti ja havainnollisesti. Simulaattoreilla voidaan harjoitella vaativia koulutustilanteita totuudenmukaisesti, mutta turvallisesti.

Digitalisaatio on tuonut toiminnan tehostumisen rinnalle kuitenkin myös uhkia. Tietojärjestelmistä ja niitä yhdistävistä tietoverkoista, kyberistä, on tullut uusi sodankäynnin näyttämö, ja tietoverkoissa liikkuvasta tiedosta taas taisteluväline. Mitä enemmän tehostamme toimintaamme digitalisaation avulla, sitä alttiimpia olemme kyberuhille. Kyberpuolustuksesta onkin tullut yksi Puolustusvoimien uusista kehitettävistä suorituskyvyistä. Uhat edellyttävät myös, että on meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota varajärjestelyihin, joilla sähköisten palveluiden häiriötilanteet varmennetaan.

Olemme ajan hermolla ja hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia rohkeasti myös jatkossa. Samaan aikaan olemme tietoisia myös syntyneistä uusista uhista ja aloittaneet toimet niiltä suojautumiseksi osana kokonaisturvallisuuskenttää.

Bästa deltagare i försvarskursen!

Jag ber att få lyckönska er till att ha blivit antagna till kursen. Det är värdefullt att ni, trots att ni har mycket att göra, har kunnat ordna tid för den försvarskurs som ni har framför er.

I en värld som präglas av ömsesidigt beroende och beroende av samarbete är säkerheten en angelägenhet för alla, och att trygga den förutsätter samverkan mellan alla samhällssektorer.

Tulevan kolmen ja puolen viikon aikana tulette saamaan laajan kattauksen Suomen kokonaisturvallisuudesta ja sen sotilaallisen maanpuolustuksen osuudesta. Kurssin keskeistä antia on myös pohtia yhdessä yhteiskuntamme varautumista erilaisiin kriiseihin.

Toivon, että kurssilla saadut opit ja kokemukset edesauttavat teitä huomioimaan arjen tehtävissänne entistä paremmin myös varautumisen ja kriisivalmiuden.

Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia.

 

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg

 
´