Hyppää sisältöön

Befordran i generalitetet från början av mars

Försvarsmakten
1.3.2021 9.30
Pressmeddelande

Republikens president har befordrat överste Jarmo Vähätiitto till brigadgeneral från och med den 1 mars 2021.

Brigadgeneral Jarmo Vähätiitto inleder samtidigt tjänsten som Huvudstabens ledningssystemchef. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef för Huvudstabens ledningssystemavdelning, stabschef för Karelska brigaden, sambandsofficer vid USCENTCOM i Förensta staterna, avdelningschef vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter samt som bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han befordrades till överste år 2018.