Hyppää sisältöön

Ylennykset itsenäisyyspäivänä 2016

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 6.12.2016 0.00
Tiedote

Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2016 myöntänyt puolustusvoimain komentajalle, kenraali Jarmo Lindbergille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin.

Tasavallan presidentti on 6. joulukuuta 2016 ylentänyt kontra-amiraali Veijo Taipaluksen vara-amiraaliksi, prikaatikenraali Petri Hulkon kenraalimajuriksi ja eversti Pasi Välimäen prikaatikenraaliksi.

Everstiksi on ylennetty everstiluutnantit Asko Kopra Pääesikunnasta, Antti Koskela Ilmavoimien esikunnasta, Kari Nisula Maanpuolustuskorkeakoulusta, Sami Nurmi Pääesikunnasta ja Petteri Tervonen Pääesikunnasta. Kommodoriksi on ylennetty komentajat Jukka Anteroinen Pääesikunnasta ja Kari Tapala Merivoimien esikunnasta.

Insinöörieverstiksi on ylennetty insinöörieverstiluutnantit Markku Köpsi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta sekä Juha-Matti Ylitalo Järjestelmäkeskuksesta. Lääkintäeverstiksi on ylennetty lääkintäeverstiluutnantti Jack Westerberg Maavoimien esikunnasta.

Lisäksi Tasavallan presidentti on ylentänyt yhteensä 785 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi neljä, majuriksi 37, komentajakapteeniksi neljä, lääkintämajuriksi yksi, kapteeniksi 85, kapteeniluutnantiksi seitsemän, lääkintäkapteeniksi yksi, insinöörikapteeniksi kaksi, yliluutnantiksi 164, merivoimien yliluutnantiksi 8, lääkintäyliluutnantiksi kaksi, merivoimien lääkintäyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 402, merivoimien luutnantiksi 36, lääkintäluutnantiksi kuusi, merivoimien lääkintäluutnantiksi yksi, vänrikiksi 20 ja aliluutnantiksi 4 henkilöä.

Vara-amiraali
Veijo Taipalus

Kenraalimajuri
Petri Hulkko

Prikaatikenraali
Pasi Välimäki

Eversti
Asko Kopra

Eversti Koskela kuvassa everstiluutnantin arvolla

Eversti
Antti Koskela

Eversti
Kari Nisula

Eversti
Sami Nurmi

Eversti
Petteri Tervonen

Kommodori
Jukka Anteroinen

Kommodori Tapala kuvassa komentajan arvolla

Kommodori
Kari Tapala

Insinöörieversti Köpsi kuvassa insinöörimajurin arvolla

Insinöörieversti
Markku Köpsi

Insinöörieversti
Juha-Matti Ylitalo

Lääkintäeversti
Jack Westerberg
   

Kaikki ylennykset

Ylennykset kenraalikunnassa
Ylennykset puolustushallinnossa
Reservin upseerien ylennykset
Puolustusvoimien palveluksessa olevien aliupseerien palvelusarvon antamiset ja ylennykset ylimpiin reservin aliupseerin arvoihin
Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä
Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä
Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat
Vapaudenristin ritarikunta

´