Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Karjalan prikaatin päätös 9.6.2023

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 13.6.2023 9.10
Tiedote

Karjalan prikaatin komentaja on tehnyt 09.06.2023 puolustusvoimista annetun lain (12.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 3.–8.9.2023.

Päätös koskee Virojoen, Miehikkälä, Haminan, Kotkan ja Pyhtään alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Päätös on nähtävillä Karjalan prikaatissa komendantintoimistossa (Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi, varaa aika soittamalla).

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Antti Vennelä (0299 800).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Vekaranjärvellä 09.06.2023. 

Liite 1 Harjoitus- ja miehittämättömien ilma-alusten lentokieltoalue

Liite 2 Oikaisuvaatimusosoitus

Yleistiedoksianto
´