Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys esimiehiin on korkealla tasolla

Pääesikunta
1.3.2019 8.57
Tiedote

Varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys esimiehiin on korkealla tasolla, ilmenee syys- ja joulukuussa 2018 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Puolustusvoimat kehittää jatkuvasti toimintansa palautekyselytulosten perusteella.

Kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto on korkealla tasolla (nyt jo 4,2 - skaala 1-5). Keskeyttämiskyselyn perusteella myös palveluksensa keskeyttäneiden maanpuolustustahto on hyvällä tasolla (3,7). Parhaimman arvosanan varusmiesten loppukyselyssä saa "Arvio kantahenkilökunnasta" (4,3).

Varusmiesten alkukyselyn perusteella lähes kolme neljästä ilmoittaa aloittavansa palveluksen positiivisin ennakko-odotuksin. Vain alle 10 % on eri mieltä, loput siltä väliltä. Positiivisten ennakko-odotusten ohella alokkaiden halu suoriutua palveluksesta hyvin on vahva. Palveluksen päättyessä varusmiehillä on paljon myönteisiä kokemuksia palveluksesta ja tyytyväisyys "armeija-aikaan" kokonaisuudessaan on korkealla tasolla (4,2).

Varusmieskoulutusta arvioidaan ja koulutusta kehitetään Koulutus 2020-ohjelmassa

Palautekyselyt analysoidaan kaikilla johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön. Pitkällä aikavälillä erityisesti kouluttajien ja varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttajakoulutukseen on panostettu, mikä näkyy palautekyselyissä esimiesten arvostuksen nousuna. Johtajakoulutusta on edelleen kehitetty Puolustusvoimissa ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön keväällä 2019.

Puolustusvoimissa on käynnissä laaja koulutustoimialan kehittämisohjelma "Koulutus 2020". Osana Koulutus 2020 -uudistusta puolustusvoimissa muun muassa rakennetaan kokonaisvaltaisempaa toimintakykyohjelmaa. Vuoden 2019 aikana kokeillaan sekä uusimuotoista liikuntakoulutusta ("Taistelijan keho") että psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koulutusta, joka kulkee nimellä "Taistelijan mieli".

Uudistuksen ydinajatuksena on integroida toimintakykykoulutus osaksi kaikkea sotilaskoulutusta. Ilman toimintakykyä osaaminen ei johda haluttuun lopputulokseen, etenkään kuormittavissa tilanteissa. Myös ryhmäkiinteyttä pyritään kehittämään suunnitelmallisesti ja nousujohteisesti, alkaen palveluksen aloittamispäivän tupien ryhmäytymisestä päätyen sodan ajan joukon muodostamiseen ja sen ryhmätoimintataitojen ja ryhmäkiinteyden kehittämiseen joukkokoulutuskaudella, poikkeusolojen tehtäviin tähtäävässä koulutuksessa ja harjoituksissa.

Lisäksi kehitetään varusmiesten valintajärjestelmää, oppimisympäristöjä ja ennakkoviestintää. Tämän lisäksi tuotteistetaan koulutus kurssimuotoiseksi.