Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Varusmiespalveluksessa ei lähtökohtaisesti ole vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvia

Puolustusvoimat 22.4.2020 15.40
Tiedote

Varusmiespalvelusta sekä naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien henkilöiden on täytettävä Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen määrittämät terveydelliset palveluskelpoisuusvaatimukset. Näiden vaatimusten mukaisesti varusmiespalvelukseen ei ole lähtökohtaisesti käsketty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämiä koronavirusinfektion riskiryhmiin kuuluvia.

Esimerkiksi hyvässä hoitotasapainossa oleva astma ei ole riskitekijä tai palveluseste. Hyvässä hoitotasapainossa astman oireet ovat hyvin vähäiset inhaloitavaa kortisonilääkitystä käyttäen. Hyvässä hoitotasapainossa avaavaa lääkitystä ei juuri tarvita.

Mikäli palveluksessa olevan asevelvollisen astman tai muun sairauden osalta havaitaan mahdollista tarvetta erityistoimenpiteille, ohjataan hänet joukko-osaston terveysaseman vastaanotolle ja toimitaan terveydenhuollon ohjeistuksen mukaisesti.

Terveys ja hyvinvointi ovat etusijalla ja Puolustusvoimat pyrkii kaikin keinoin huolehtimaan varusmiesten ja henkilökunnan terveydestä niin normaalioloissa kuin koronavirusepidemiankin aikana. Kaikilla palveluksessa olevilla on mahdollisuus ja velvollisuus tarvittaessa hakeutua Puolustusvoimien terveydenhuollon piiriin, jos henkilö kokee oman terveydellisen tilanteensa huolestuttavaksi.

Puolustusvoimat on tehnyt toimenpiteitä koronavirusepidemian etenemisen hidastamiseksi sekä vaikutusten hallitsemiseksi varuskunnissa. Puolustusvoimat on sopeuttanut omaa toimintaansa ja on tehnyt muutoksia muun muassa varusmiespalveluksen järjestelyihin. Toimenpiteiden tarkoituksena on varusmiesten, vapaaehtoista palvelusta suorittavien naisten sekä henkilökunnan työ- ja palvelusturvallisuuden varmistaminen.