Hyppää sisältöön

Varusmiehet tyytyväisiä palvelusaikaansa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 30.9.2019 10.17
Tiedote

Varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys palvelusaikaan on korkealla tasolla, ilmenee kesäkuussa 2019 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Koulutus 2020 -ohjelmalla haetaan uusia keinoja valintojen toteuttamiseen.

Kotiutuvien varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys palvelusaikaan ovat säilyneet korkealla tasolla (molemmat tasolla 4,2 - skaala 1-5) nyt useamman vuoden ajan. Myös esimiehet saavat kiitosta toiminnastaan, sillä parhaimpia arvosanoja varusmiesten loppukyselyssä saavat ”Arvio kantahenkilökunnasta” (4,3), ”Arvio upseerikokelaista” (4,2) ja "Arvio ryhmänjohtajista" (3,9).
Varusmiesten alkukyselyn perusteella puolustusvoimiin astuvat alokkaat ovat motivoituneita ja suhtautuvat positiivisen ennakko-odotuksin palvelukseen. Kysymykseen ”Yritän suoriutua mahdollisemman hyvin varusmiespalveluksesta” saa arvosanan 4,6.
Saapumiserittäin kerättävät alku-, keskeyttämis -ja loppukyselyt antavat puolustusvoimille varusmiehen näkemyksen koulutuksen laadusta. Palautekyselyt ovat merkittävässä roolissa varusmieskoulutuksen kehittämisessä. Palautekyselyt analysoidaan kaikilla johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna saadut tulokset ovat olleet hyvällä tasolla.

Valintajärjestelmää kehitetään Koulutus 2020-ohjelmassa - tavoitteena oikea henkilö oikeaan tehtävään

Puolustusvoimilla on aina ollut halu ja tarve kehittää koulutusta vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Puolustusvoimissa on käynnissä laaja koko koulutustoimialan kattava kehittämisohjelma ”Koulutus 2020”, jolla kehitetään ensisijaisesti asevelvollisten koulutusta 2020-luvun tarpeita vastaavaksi. 1/20-erällä kaikissa joukko-osastoissa pilotoidaan ohjelman uudistukset. Viimeksi 1990-luvun lopulla on Puolustusvoimissa tehty vastaavan laajuisia uudistuksia koulutukseen.
Konkreettisia uudistuksia ovat mm. varusmiespalveluksen rakenteen eli aikajaksottelun muuttaminen, koulutuksen sisällön suunnittelu ja tuotteistaminen päämäärien ja osaamistavoitteiden perusteella kurssimuotoiseksi, auditorioluentojen vähentäminen minimiin ja nykyaikaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen käyttöönotto (mm. uusi Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö ja uudet simulaattorit) sekä valintajärjestelmän ja ennakkoviestinnän kehittäminen, jotta entistä paremmin saataisiin valittua oikea henkilö oikeaan tehtävään, huomioiden nykyistä paremmin siviilissä hankittu osaaminen sekä halukkuus.

´