Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Varusmieheltä varusmiehelle - some-agentit tukevat

Puolustusvoimat
10.4.2017 16.16
Tiedote

Kaikissa joukko-osastoissa on vähintään yksi varusmies, joka toimii some-agentin tehtävissä. Sosiaalisessa mediassa varusmiehet saavat agenteilta vertaistukea ja ajankohtaista tietoa sekä ennen palveluksen alkua että palveluksen aikana.

Some-agentin toiminnan ytimen muodostaa varusmiesten vertaistukena toimiminen ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Some-agenttien toimintaa edistävä ja auttava some-asiantuntija kaartinjääkäri Valtteri Lahtinen kuvailee some-agenttien antavan varuskunnilleen kasvot siellä palveleville varusmiehille. He edustavat puolustusvoimia sosiaalisessa mediassa varusmiehen näkökulmasta ja nimenomaan varusmiehille suunnattuna.

Jokaiselle saapumiserälle luodaan Facebookiin ryhmät, kullekin joukko-osastolle erikseen. Näissä ryhmissä some-agentit julkaisevat aktiivisesti asioita, joista voi olla varusmiehelle hyötyä. Tavoitteena on ylläpitää varusmiesten tietoisuutta palvelukseen liittyvistä asioista ja tehdä palveluksesta täten mieluisampaa.

Varusmiehelle voi olla suuri kynnys ottaa yhteyttä henkilökuntaan, kun on kysyttävää palvelukseen liittyvistä asioista tai kun jokin asia painaa mieltä. Palvelusta itsekin suorittava some-agentti on lähempänä varusmiehen omaa ikäryhmää kuin esimerkiksi sosiaalikuraattori. Näin ollen varusmiehellä on pienempi kynnys lähestyä some-agenttia - toista varusmiestä. Kynnystä laskee myös mahdollisuus keskustella agentin kanssa sosiaalisessa mediassa, joka on varusmiehelle tuttu ja turvallinen ympäristö.

Inttikuvitelmien tilalle asiallista tietoa

Tavoitteena on positiivisen kuvan luominen varusmiespalveluksesta ja tiedon jakaminen varusmiehille tutussa ympäristössä. Some-agentin työllä voidaan saada varusmiehille ennen palvelusta ylitsepääsemättömiltäkin tuntuvien inttikuvitelmien tilalle todenmukaisempi käsitys varusmiehen arjesta. Palveluksen aikana varusmiehiä pyritään motivoimaan ja auttamaan palveluksen suorittamisessa.

Tarkoituksena on sujuvoittaa varusmiespalveluksen suorittamista. Some-agentti toimii siltana varusmiesten ja kantahenkilökunnan välillä – molempiin suuntiin.

Some-agentin tehtävät

Tehtävät vaihtelevat joukko-osastoittain. Toimenkuvaan voi kuulua sosiaalisen median päivittämisen lisäksi valokuvaajana, sihteerinä tai vaikkapa graafikkona toimimista. Pääasiallinen tehtävä on sisällön tuottaminen ja sen päivittäminen sosiaaliseen mediaan. Some-agentit kuuluvat myös oman joukko-osastonsa varusmiestoimikuntaan (VMTK) ja he pyrkivät yhdessä edistämään varusmiesten hyvinvointia.

Arkinen palveluspäivä some-agentilla alkaa muiden varusmiesten tavoin aikaisella herätyksellä, aamupalalla ja punkan särmäyksellä. Tästä eteenpäin arki onkin jotain aivan muuta. Siihen sisältyy työskentelyä erilaisten tehtävien parissa, kuten tapahtumien suunnittelua, kerholistojen, julisteiden, tiedotteiden ja lomakyyti-infojen tekemistä. VMTK-toimihenkilöt ideoivat some-agenttien kanssa esimerkiksi tapahtumien järjestelyä sekä paljon muuta varusmiesten hyväksi. Päivät saattavat olla usein hyvinkin erilaisia, vaikka niihin kuuluukin tietyt rutiinit, kuten päivittäiset somepäivitykset.

Millaista on olla some-agentti?

"Some-agenttina toimiminen on ehdottomasti erityislaatuinen tehtävä. Se eroaa huomattavasti perinteisestä palveluksesta ja avaa uusia ovia puolustusvoimien toimintaan sekä kehittää taitoja myös työelämää varten. Tehtävässä oppii visuaalista osaamista, ohjelmisto-, kirjoitus- ja puhetaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Työssä pääsee tekemään yhteistyötä useiden eri tahon henkilöiden kanssa, kuten sosiaalikuraattorit, tiedottajat sekä monet siviilihenkilöt. Silti some-agenttina pääsee työllistämään itse itseään ja tekemään tehtävistä itsensä näköisiä", kertoo Kainuun prikaatin some-agentti Olli Laitinen.

Prikaatilla liikkuessaan some-agentti usein kohtaa varusmiehiä, jotka kysyvät ratkaisuja pohtimiinsa pulmiin tai esimerkiksi ehdottavat parannuksia nykyiseen toimintaan. Agentit pyrkivät luomaan itsestään helposti lähestyttävää kuvaa esimerkiksi juttelemalla muille varusmiehille, jotta kynnys hakea neuvoja tai tuoda esiin parannusehdotuksia tulevaisuudessa laskee.

Some-agentti Jon Gellin Uudenmaan prikaatista toteaa hänen virkansa tuovan mukanaan paljon vastuuta informaation jakajana sekä prikaatin edustajana eri medioissa ja tilaisuuksissa. Some-agentin tulee päivystää sosiaalisessa mediassa jopa ollessaan lomilla, joten vastuuta riittää myös viikonlopuille. "On paljon asioita mitkä voivat mennä pieleen, mutta kun hoitaa hommansa, on palaute usein erittäin palkitsevaa."

Miten some-agentiksi päästään?

Haku some-agentin tehtäviin tapahtuu joukko-osastoissa. Jos tehtävät kiinnostavat sinua, voit ottaa selvää hakeutumisesta oman joukko-osastosi varusmiestoimikunnan (VMTK) jäseniltä. Selvitä heidän yhteystietonsa varusmiestoimikuntien sivuilta.

Some-agentin palvelusaika on 255 vuorokautta ja palveluspaikkana on sama joukko-osasto, jossa on palvellut peruskoulutuskautensakin aikana.