Hyppää sisältöön

Väki vaihtuu kasarmeilla - uusi koulutusjärjestelmä käyttöön

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 18.12.2019 12.00
Tiedote

Torstaina 19. joulukuuta 2019 Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta siirtyy reserviin yhteensä noin 7 900 varusmiestä ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista. Nyt kotiutuvat ovat palvelleet joko 165 tai 347 vuorokautta ja he ovat aloittaneet palveluksensa joko tammikuussa tai heinäkuussa 2019.

Noin 12 000 uutta alokasta aloittaa palveluksensa loppiaisena 6. tammikuuta 2020. Maavoimissa palveluksensa aloittaa noin 9800 alokasta ja loput jakaantuvat Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Eniten alokkaita vastaanottaa Maavoimien suuret joukko-osastot kuten Karjalan prikaati, Porin prikaati ja Kainuun prikaati. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat pääosin Uudenmaan prikaatissa.

Koulutus 2020 -ohjelma käyttöön

Koulutus 2020 -ohjelma otetaan käyttöön saapumiserällä 1/20 kaikissa joukko-osastoissa. Ohjelmassa varusmieskoulutus rakentuu erilaisista jaksoista. Miehistön koulutus jakaantuu neljään kuuden viikon mittaiseen jaksoon: alokasjaksoon, koulutushaarajaksoon, erikoiskoulutusjaksoon ja joukkokoulutusjaksoon.

Koulutus 2020 -ohjelman myötä eniten uudistusta on tulossa peruskoulutuskauden, eli alokasjakson ensimmäisten viikkojen koulutukseen. Kuusi viikkoa kestävä alokasjakso toteutetaan kurssimuotoisena, mikä mahdollistaa tilojen ja järjestelmien tehokkaan käytön. Kaksi viikkoa kestävän orientaatiovaiheen jälkeen koulutus muodostuu neljästä kurssista, joiden suoritusjärjestys on vaihdettavissa. Ennen alokaskausi kesti kahdeksan viikkoa.

Kokonaisuudessaan Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan sekä koulutusmenetelmiä. Asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta reserviläiseksi pyritään kehittämään mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena on toimiva ja kustannustehokas koulutus, joka vastaa tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin. Tehokkaasta ja tavoitteellisesta koulutuksesta hyötyvät sekä puolustusjärjestelmä että yksilö.

Ohjelman muutoksilla tavoitellaan muun muassa teknologian parempaa hyödyntämistä, monipuolista toimintakykyä kehittävää harjoittelua sekä tavoitteellista operaatiopohjaista harjoitustoimintaa.
Varusmiehet pääsevät tutustumaan jaksojen, kurssien ja harjoitteiden suunnitelmiin sekä oppimateriaaleihin Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristössä omilla laitteillaan tai yhteiskäyttöisillä mobiilipäätelaitteilla. Digitaalisuuden mukaantulo tehostaa viestintää, asiointia sekä valintoja ja oppimista.

Lisätietoja Koulutus 2020 -ohjelmasta

´