Hyppää sisältöön

Upseereita uusiin tehtäviin kesän aikana

Julkaisuajankohta 30.5.2023 8.52
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin.

1.6. lukien:

Eversti Jukka Nurmi on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulun johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajana Pääesikunnan koulutusosastolla. Hän on aiemmin palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Maavoimien esikunnassa ja rykmentin komentajana Panssariprikaatissa. Hän on myös toiminut vaihtoupseerina Yhdysvalloissa (United States Joint Forces Command). Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Eversti Eero Svanberg on määrätty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajaksi Pääesikunnan koulutusosastolle. Hän palvelee tällä hetkellä maisteriosaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Pääesikunnassa sektorin johtajana, opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla ja Kaartin jääkärirykmentissä Urheilukoulun johtajana. Hän on myös toiminut osastoesiupseerina Kosovossa (KFOR) ja yhteysupseerina Yhdysvalloissa (United States Central Command). Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2019.

Everstiluutnantti Tommi Pyöriä on määrätty Karjalan lennoston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen johtajana.

Everstiluutnantti Vesa Volanen on määrätty Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Utin jääkärirykmentin esikunnassa.

Everstiluutnantti Jussi Ansamaa on määrätty Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Ilmasotakoulun esikunnassa.

Everstiluutnantti Rami Lindström on määrätty Hävittäjälentolaivue 31:n komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa.

 

1.7. lukien:

Everstiluutnantti Matti Honko on määrätty Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Porin prikaatin esikuntapäällikkönä. 

1.8. lukien:

Eversti Markku Pajuniemi on määrätty Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan tiedusteluosastolla. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Pääesikunnassa tiedusteluosaston operaatiopäällikkönä, Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen apulaisjohtajana, osastopäällikkönä Puolustusvoimien tiedustelulaitoksella sekä osastoesiupseerina ja sektorijohtajana Pääesikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2020.

Everstiluutnantti Johan Anttila on määrätty Karjalan lennoston komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Ari Mure on määrätty Jääkäriprikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Kainuun prikaatin operaatiopäällikkönä operatiivisella osastolla Kainuun prikaatin esikunnassa.

Everstiluutnantti Sami Nenonen on määrätty Ilmasotakoulun apulaisjohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Maavoimien esikunnassa.

Komentaja Anssi Munkki on määrätty merisotaopin opetusryhmän johtajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle. Hän palvelee tällä hetkellä sotilasasiamiehenä Pariisissa. 

Everstiluutnantti Janne Pukkila on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle Venäjä-ryhmän erikoistutkijaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaissotilasasiamiehenä Moskovassa.
Everstiluutnantti Mikko Lehto on määrätty Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla.

Everstiluutnantti Teemu Saressalo on määrätty apulaisosastopäälliköksi Pääesikunnan viestintäosastolle. Hän palvelee tällä hetkellä suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Nykyinen Pääesikunnan viestintäosaston apulaisosastopäällikkö, komentaja Hannu Roponen siirtyy 1.6. opiskelijaksi ACSC, Joint Services Command and Staff College Shrivenham, Iso-Britannia.

Everstiluutnantti Aleksi Punnala on määrätty Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan kanslialla.

Komentaja Pekka Hietakangas on määrätty 7.Pintatorjuntalaivueen komentajaksi Rannikkolaivastoon. Hän palvelee tällä hetkellä Laivue 2020 hankkeen hankepäällikkönä suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa.

Komentaja Markus Sjöström on määrätty LV2020 hankepäälliköksi suunnitteluosastolle Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä sektorin johtajana Merisotakoulun meritaistelukeskuksessa.

Everstiluutnantti Vesa Vainio on määrätty 1. Logistiikkarykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä puolustusasiamiehenä Israelissa.

Everstiluutnantti Mikko Rasimus on määrätty Itä-Suomen viestipataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastopäällikkönä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esikunnassa.

Everstiluutnantti Rauli Kortet on määrätty Kymen pioneeripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Risto Kohonen on määrätty opettajaksi Maasotaopin opetusryhmälle Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle. Hän palvelee tällä hetkellä Satakunnan jääkäripataljoonan komentajana Porin prikaatissa.

Everstiluutnantti Lasse Ahonen on määrätty Satakunnan jääkäripataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä yhteysupseerina USAREUR-AF (U.S. Army Europe and Africa).

Everstiluutnantti Jussi Puustinen on määrätty Kuopion huoltopataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Yhdysvaltain Central Commandissa.

Everstiluutnantti Pekka Jyrkönen on määrätty Ilmasotakouluun Hävittäjälentolaivue 41 laivueen komentajan tehtävään. Hän palvelee tällä hetkellä ulkomaan tehtävässä (HQ AIRCOM Ramstein).

Everstiluutnantti Matti Pakarainen on määrätty Pohjan pioneeripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Marko Pakarinen on määrätty Karjalan huoltopataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastopäällikkönä 1. Logistiikkarykmentin esikunnassa.
 

´