Hyppää sisältöön

Upseereita uusiin tehtäviin kesän aikana

Puolustusvoimat
21.5.2021 9.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin.

Eversti Kari Kaakinen on määrätty Maavoimien valmiuspäälliköksi operatiiviselle osastolle Maavoimien esikuntaan 1.6.2021 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Panssariprikaatin apulaiskomentajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa, Pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana sekä UNIFIL-operaatiossa monikansallisen taisteluosaston (FINIRISHBATT) komentajana. Kaakinen on opiskellut Yhdysvalloissa merijalkaväen kurssilla (USMCWAR). Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Uudeksi apulaiskomentajaksi Panssariprikaatiin on määrätty everstiluutnantti Oula Asteljoki. Hän palvelee tällä hetkellä esikuntapäällikkönä Kainuun prikaatin esikunnassa.

Eversti Hannu Teittinen on määrätty Maavoimien koulutuspäälliköksi koulutusosastolle Maavoimien esikuntaan 1.8.2021 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina puolustusministeriössä, Länsi-Suomen viestipataljoonan komentajana Porin prikaatissa sekä apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2019.

Eversti Vesa Valtonen on määrätty Porin prikaatin komentajaksi 1.7.2021 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Eversti Valtonen on palvellut aiemmin muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa, pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa ja Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Valtonen on sotatieteiden tohtori ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2004 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018. Nykyinen Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa siirtyy 1.7.2021 Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi.

Eversti Rainer Kuosmanen on määrätty Panssariprikaatin komentajaksi 1.8.2021 lukien. Eversti Kuosmanen palvelee tällä hetkellä Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentajana.  Hän on urallaan työskennellyt erityisesti operatiivisen suunnittelun ja erikoisjoukkojen kehittämisen parissa muun muassa Maavoimien esikunnassa. Pataljoonan komentajana hän toimi Pohjois-Karjalan prikaatissa. Kuosmanen on toiminut kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä Bosnia-Herzegovinassa sekä yhteysupseerina Yhdysvalloissa. Everstiksi Kuosmanen ylennettiin vuonna 2017.

Uudeksi apulaiskomentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin on määrätty eversti Vesa Laitonen. Hän palvelee tällä hetkellä Maasotakoulun koulutuskeskuksen johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa kriisinhallintatehtävissä Irakissa, sektorijohtajana Maavoimien esikunnassa sekä osaston ja kurssin johtajana Maasotakoulussa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2002 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2020.

Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin 1.6.2021 lukien:

Everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff on määrätty Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskuntasuhdejohtajana.

Komentaja Sami Iso-Lauri on määrätty 2. Logistiikkarykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Everstiluutnantti Vesa Ryynänen on määrätty Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosastolla.

Everstiluutnantti Jarmo Mattila on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen pääopettajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä operatiivisen osaston päällikkönä Jääkäriprikaatin esikunnassa.

1.7.2021 lukien:

Everstiluutnantti Ari Määttä on määrätty Etelä-Savon aluetoimiston päälliköksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Maavoimien valmiuspäällikkönä operatiivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Tuomo Ahonen on määrätty Karjalan tykistörykmentin komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Everstiluutnantti Kai Naumanen on määrätty Hämeen aluetoimiston päälliköksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmasotakoulun apulaisjohtajana Ilmasotakoulun esikunnassa.

1.8.2021 lukien:

Everstiluutnantti Matti Honko on määrätty Porin prikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Naton päämajassa, sotilasesikunnan operatiivisella osastolla Brysselissä (NATO HQ, International Military Staff (IMS), Operations and Planning Division).

Everstiluutnantti Riku Mikkonen on määrätty Karjalan prikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Maavoimien tutkimusjohtajana suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Arto Hirvelä on määrätty Kainuun prikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen esikunnassa (LO/USCENTCOM/Tampa/USA).

Everstiluutnantti Jussi Puustinen on määrätty osastoesiupseeriksi Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen esikuntaan (LO/USCENTCOM/Tampa/USA). Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan viestintäosastolla.

Komentaja Hannu Roponen on määrätty apulaisosastopäälliköksi Pääesikunnan viestintäosastolle. Hän palvelee tällä hetkellä koulutuspäällikkönä Merisotakoulun koulutuskeskuksessa.

Komentajakapteeni Eero Kallio on määrätty koulutuspäälliköksi Merisotakoulun koulutuskeskukseen. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelusektorin johtajana huolto-osastolla Merivoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Teemu Kilpeläinen on määrätty Ilmasotakoulun apulaisjohtajan tehtävään. Hän palvelee tällä hetkellä tutkimusryhmän johtajana doktriiniosastolla Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella ja projektipäällikkönä Iso-Britannian Development, Concepts and Doctrine Centre:ssa (DCDC) yhteysupseerina.

Everstiluutnantti Inka Niskanen on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselle ilmasotaopin pääopettajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Hävittäjälentolaivue 31:n komentajana Karjalan lennostossa.

Komentaja Ville Vänskä on määrätty Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajaksi Rannikkoprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä merisotaopin pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Komentaja Iiro Penttilä on määrätty merisotaopin pääopettajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle. Hän palvelee tällä hetkellä taisteluvälinealan toimialapäällikkönä Järjestelmäkeskuksen merijärjestelmäosastolla.

Everstiluutnantti Ari-Matti Korhonen on määrätty Kainuun jääkäripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. hän palvelee tällä hetkellä maavoimien operaatiokeskuksen päällikkönä operatiivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Risto Kohonen on määrätty Satakunnan jääkäripataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Markus Ilonen on määrätty Logistiikkakoulun johtajaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.

Majuri Iikka Nyman on määrätty Hämeen panssaripataljoonan komentajaksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä tiiminjohtajana operatiivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.