Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Ukraina utför inspektion i Finland

Huvudstaben 14.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Ukraina utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Finland 13 - 17 maj 2019. Inspektionsgruppen består av 4 medlemmar och de har diplomatstatus.

På det område som beordrats inspektion finns följande truppförband: Gardesjägarregementet och Pansarbrigaden. Dessutom pågår under inspektionen testnings- och autentiseringsevenemanget Bold Quest 19.1.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.