Hyppää sisältöön

Tutkimuskatsaus tieteellisten julkaisujen laadun arvioinnista

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 14.5.2019 10.02
Tiedote

Tutkimuskatsauksessa 1/2019 kerrotaan tieteellisten julkaisujen laadun arvioinnin tunnetuimmista menetelmistä ja arvioinnin haasteista sekä esitellään arvioinnissa käytettäviä palveluita.

Opas tieteellisten julkaisujen laadun arvioinnista esittelee tunnetuimmat arviointimenetelmät ja arvionnin palvelut. Lisäksi oppaassa esitellään hyödyllisiksi koettuja työkaluja tutkijoiden työnteon tueksi.

Puolustusvoimien suoritus- ja toimintakyvyn kehittämisen on perustuttava laadukkaaseen ja luotettavaan tutkittuun tietoon. Tutkimuksen luonne ja tarpeet puolustusvoimissa asettavat rajoitteita sille, miten tutkittua tietoa on saatavilla. Merkittävä osa hankitusta tutkitusta tiedosta perustuu silti ulkopuolisiin lähteisiin.

Tutkimuslaitoksen asiantuntijoiden tehtävänä on arvioida, suodattaa ja soveltaa, tarvittaessa omien tutkimus- ja kehitysprojektien kautta, tarjolla oleva tutkittu tieto Suomen oloihin ja Puolustusvoimien tarpeisiin sopivaksi. Tutkimuksellisen kehitystyön on oltava ennakoivaa, ulottuen usein vuosien päähän tulevaisuuteen.

Kansainvälisen tiedeyhteisön tuottama tieto on siksi kehitystyön kannalta tärkeässä roolissa vastatessa tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin. Vaikka julkaisutoiminta ei ole Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen ensisijainen tehtävä, on kansainvälisesti tunnustetuissa lehdissä julkaiseminen myös keino hankkia uusia arvostettuja tutkimusyhteistyötahoja.

Lisätietoja

PsM Toni Virtanen (p. 0299 800) on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston tutkija.
YTM Stefan Oino (p. 0299 800) on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen informaatikko.

 

´