Hyppää sisältöön

Tutkimuskatsaus arjen välineet eksperimentistä -uusi tapa viedä konseptia käytäntöön

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 7.4.2017 13.59
Tiedote

Tutkimuskatsauksessa 2/2017 tarkastellaan Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosaston ja informaatiotekniikkaosaston yhteistyössä toteuttamaa arjen välineet eksperimenttiä.

​"Puolustusvoimien toiminnan integroituminen mahdollistaa, mutta myös edellyttää ympäröivien toimintatapojen ja teknologioiden hyödyntämistä aivan uudella tavalla. Ei ole tarvetta rakentaa ja ylläpitää itse kaikkia teknisiä järjestelmiä, vaan voidaan keskittyä hyödyntämään ympäröiviä mahdollisuuksia omassa johtamistoiminnassa. Tämä edellyttää rohkeaa askelta uuteen ajattelu- ja toimintatapaan."1

Tässä tutkimuskatsauksessa tarkastellaan Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosaston ja Informaatiotekniikka-osaston yhteistyössä toteuttamaa arjen välineet eksperimenttiä. Sen lähtökohtana oli selvittää miten yllä olevan lainauksen mukaisia ympäröivän yhteiskunnan toimintatapoja ja teknologioita voidaan hyödyntää johtamisen ratkaisuissa. Lisäksi siinä kokeiltiin aivan uudenlaista tapaa hyödyntää reserviläisten vahvaa maanpuolustustahtoa ja syvällistä osaamista Puolustusvoimien tarpeisiin.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Jaakko Latikka (p. 0299 800) on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Informaatiotekniikkaosaston tutkija johtamisjärjestelmät -tutkimusalalla.

Majuri Masi Montonen (p. 0299 800) on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosaston tutkija konseptit ja käyttöperiaatteet -tutkimusalalla.

1 Puolustusvoimien johtamisen tuen konsepti 2030 1.0 Tammikuu 2016, s. 2-5.