Hyppää sisältöön

Tutkimus miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoiminnasta

Pääesikunta
20.8.2021 13.05
Tiedote

Tutkimus tehdään yhteistyössä Saksan Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektin kanssa, jossa selvitetään miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoimintaa erilaisissa tilanteissa. Suomen osuus tutkimuksesta on lavetista ja järjestelmistä riippumaton keskittyen ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan. Suomen ja Saksan puolustushallintojen johtamaan tutkimukseen osallistuu teollisuusyrityksiä molemmista maista.

MUM-T -tutkimukseen liittyviä testejä ja lentodemonstraatioita järjestetään Rovajärvellä ja Kemijärvellä 23.-27.8.2021. Puolustusvoimien johtamat testit järjestetään Saksan asevoimien kanssa. Suomalaisen teollisuuden osallistuminen testeihin vahvistaa kansallista osaamista ja hyödyttää myös muuta Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa. Puolustusvoimat saa tutkimusyhteistyöstä ymmärrystä miehittämättömän ilmailun kehityksestä ja pääsee kokeilemaan ja arvioimaan miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoimintaa suomalaisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa droonit tuottavat tilannekuvaa tunnistaen ja paikantaen kohteita.

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan mm. parantaa tilannekuvaa, pienentää uhkaa omille joukoille, vähentää väsymyksestä ja stressistä johtuvia virhearviointeja sekä parantaa sotilaallista suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisen reagointinopeus ei ole riittävä.

Aseteknologian kehitys, sodankuvan muutos ja puolustusratkaisujen pitkät kehitysajat edellyttävät Puolustusvoimien ottavan etupainoisesti haltuun myös sellaisia teknologioita, jotka näkyvät taistelukentällä vasta vuosikymmenien päästä. Samanaikaisesti Puolustusvoimat seuraa tarkasti miehittämättömien asejärjestelmien käytön sääntelyn kehitystä. Tällä hetkellä arvioidaan, että ihmisen johtamilla konejoukoilla kyetään tukemaan ilmavoimien operaatioita 2030-luvulta alkaen.

Osallistuminen MUM-T -projektiin on osa pitkäjänteistä työtä, jolla Puolustusvoimat kehittää osaamistaan mm. miehittämättömiin järjestelmiin, niiden torjuntaan sekä tiedonsiirtoon liittyvissä teknologioissa. Tätä työtä on tehty myös kumppanimaiden kanssa: esimerkiksi kevään 2019 Bold Quest -harjoituksessa Sodankylässä, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisten tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmien teknistä yhteensopivuutta.