Hyppää sisältöön

Taistelua johdetaan yhdessä, yhteisillä johtamisjärjestelmillä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 28.2.2024 9.53
Tiedote

Nordic Response 24 -harjoituksen yhteisessä operaatioverkossa käytetään kaikkien harjoitukseen osallistuvien maiden yhteensopivia johtamisjärjestelmiä. Yhdessä harjoittelemalla hiotaan huippuunsa kaikki järjestelmät, mitä taistelun johtamiseen tarvitsee.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) toteuttaa johtamisjärjestelmätuen Nordic Response 24 -harjoituksessa taisteleville joukoille. Harjoitukseen osallistumalla keskus kehittää kykyään tukea suomalaisia joukkoja monikansallisessa operaatiossa. Harjoituksessa Johtamisjärjestelmäkeskus muodostaa tilannekuvaa pohjoisella alueella yhteistoiminnassa pääesikunnan ja alaisten laitosten sekä puolustushaarojen kanssa. Tavoitteena on myös tukea kansallista kyberpuolustusta.

Nordic Response 24 -harjoituksessa on käytössä yhteinen operaatioverkko, jossa Nato-yhteensopivia järjestelmiä käytetään ja harjoitellaan.

”Kaikki liittolaiset ovat kiinni samassa verkossa, mutta jokainen maa rakentaa ja ylläpitää itse omat johtamisjärjestelmänsä. Tähän on olemassa yhteiset standardit, jotta järjestelmistä saadaan yhteensopivia. Tavoitteena on, että taistelun johtamisen kaikki osa-alueet pystytään toteuttamaan yhteensopivilla järjestelmillä”, kertoo Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Ilkka Vaara.

Johtamisjärjestelmäpalvelut ovat monipuolistuneet kansainvälisen harjoittelun myötä

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää kansainväliset yhteydet Suomeen, toimittaa ne kansallisille joukoille ja huolehtii järjestelmien ylläpidosta. Rakentamis- ja tukityössä tärkeänä yhteistyökumppanina Johtamisjärjestelmäkeskuksella on Suomen erillisverkot Oy.  Johtamisjärjestelmäkeskus on myös varautunut kansainväliseen johtamisjärjestelmien yhteensovittamiseen, josta päävastuu on maavoimilla.

Nordic Response 24-harjoitusta on edeltänyt jo monia kansainvälisiä harjoituksia, jossa Nato-yhteensopivia johtamisjärjestelmiä on kehitetty eteenpäin. Yhteisen harjoittelun pääpaino on ollut teknisessä yhteensopivuudessa, mutta myös johtamisjärjestelmäalan palvelut ovat kehittyneet. Nordic Response 24 -harjoituksessa todennetaan ja harjoitellaan yhteisen tilannekuvan luomista ja taistelun johtamista isossa kansainvälisessä kokoonpanossa.

”Kansallisessa testaustoiminnassa yksi merkkipaalu on ollut vuoden 2019 Bold Quest -harjoitus. Yhteisen harjoittelun aikana johtamisjärjestelmäpalvelut ovat monipuolistuneet ja niitä käytetään laajemmin.  Käytössä on perinteisten viestintäpalveluiden lisäksi myös järjestelmiä, joilla saadaan paremmin koottua yhteistä tilannekuvaa sekä johdettua taistelua. Kokemus toimimisesta osana isoa liittoumajoukkoa on erittäin arvokasta”, everstiluutnantti Vaara kertoo.

´