Hyppää sisältöön

Suomi ja Ruotsi hankkivat yhdessä tykistön ampumatarvikkeita

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 29.6.2022 11.28
Tiedote

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet järjestelystä, joka koskee pitkän kantaman laukausten yhteishankintaa Puolustusvoimien ampumatarvikealan strategiselta kumppanilta Nammo Lapua Oy:ltä.

Kyseessä on hankintayhteistyö, joka helpottaa hankintojen toteuttamista ja säästää aikaa niiden valmistelu- ja vastaanottovaiheessa. Yhteishankinnan odotetaan myös laskevan tuotantokustannuksia, mikä tuo loppuasiakkaille kustannussäästöjä. Yhteishankinta tuottaa pohjoismaista huoltovarmuutta ja helpottaa jatkossa keskinäisen avun tarjoamista maiden välillä. 
Allekirjoitetulla toimeenpanoasiakirjalla Suomi ja Ruotsi luovat edellytykset pitkän kantaman ampumatarvikkeiden yhteishankinnoille.  Sen allekirjoittivat 29. kesäkuuta 2022 Suomen osalta puolustusministeri Antti Kaikkosen valtuuttamana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko ja Ruotsin osalta Puolustusvoimien materiaalilaitoksen (Försvarets materielverk, FMV) maajärjestelmäosaston johtaja prikaatikenraali Mikael Frisell.