Hyppää sisältöön

Sotilasrikosten määrässä laskua edelliseen vuoteen verrattuna

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 14.2.2024 9.01
Tiedote

Vuonna 2023 sotilasrikoksia tilastoitiin yhteensä 2824 kappaletta, mikä on noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Edellisten vuosien tapaan eniten tilastoitiin varusmiespalvelusta suorittavien palvelus- ja poissaolorikoksia.

Sotilaskurinpitomenettelyllä on tärkeä tehtävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä. Vuoden 2023 sotilasrikosten kokonaismäärän laskuun ei ole nähtävissä mitään yksittäistä syytä. Koronapandemia ja sen myötä tehdyt muutokset varusmieskoulutuksen järjestelyissä ja järjestelyjen purkaminen ovat voineet vielä jossain määrin vaikuttaa tilastoihin.

Tilastollisiin muutoksiin vaikuttavat myös muun muassa kouluttajien suorittama valvonta ja puuttuminen kuria ja järjestystä vaarantavaan toimintaan, saapumiserien koko ja kertausharjoitusten määrä.

Sotilasrikoksista suurin osa palvelus- tai poissaolorikoksia 

Vuonna 2023 sotilasrikoksia tilastoitiin yhteensä 2824 kappaletta (vuona 2022 yht. 3451 kpl). Pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna vuoden 2023 sotilasrikosten lukumäärä on lähellä vuoden 2015 lukua (2825 kpl). Vaihteluväli lukumäärissä vuosina 2015-2023 on ollut 2825-3451 kappaletta. 

Edellisten vuosien tapaan vuonna 2023 tilastoitiin eniten varusmiesten palvelus- ja poissaolorikoksia. Palvelusrikoksia kirjattiin yhteensä 1054 kappaletta (1 546 kpl v. 2022) ja poissaolorikoksia 939 kappaletta (1 125 kpl v. 2022). Suurin osa tapauksista on ollut luonteeltaan lieviä ja seuraamuksena on ollut joko poistumiskielto, ylimääräinen palvelus tai muistutus.

Esitutkintoja Puolustusvoimien joukko-osastoissa ja muissa hallintoyksiköissä suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 2 650, mikä on noin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (3 180 kpl v. 2022). Lisäksi Pääesikunnan oikeudellinen osasto aloitti sille osoitettujen tutkintapyyntöjen perusteella 84 esitutkintaa. 

Esimiesrikoksia tilastoitiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, eli yhteensä 39 kappaletta (30 kpl v. 2021). Näistä seitsemän tapausta koski palkattua henkilökuntaa ja 32 varusmiesesimiehiä. 

´