Hyppää sisältöön

Sotilasrikosten määrä edelleen lievässä nousussa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 25.1.2023 16.05
Tiedote

Sotilasrikosten kokonaismäärä nousi vuonna 2022 noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuosien tapaan lukumääräisesti eniten tilastoitiin varusmiespalvelusta suorittavien palvelus- ja poissaolorikoksia.

Vuonna 2022 sotilasrikoksia tilastoitiin yhteensä 3 451 kappaletta. Esitutkintoja Puolustusvoimien joukko-osastoissa ja muissa hallintoyksiköissä suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 3180, eli noin yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Esitutkintojen kokonaismäärästä 59 koski palkattua henkilökuntaa ja 39 rauhanturvaajia. Lisäksi Pääesikunnan oikeudellinen osasto aloitti sille osoitettujen tutkintapyyntöjen perusteella 84 esitutkintaa. 

Varusmiehet syyllistyivät palvelusrikoksiin vuonna 2022 yhteensä 1 454 kertaa ja poissaolorikoksiin 1 125 kertaa. Esimiesrikoksia tilastoitiin hieman enemmän kuin aikaisempana vuonna eli yhteensä 30 kappaletta (19 kpl v. 2021, 12kpl v. 2020 ja 32 kpl v. 2019). Niistä yksi tapaus koski palkattua sotilashenkilökuntaa ja 29 varusmiesesimiehiä. 

Sotilaskurinpitomenettelyllä on tärkeä tehtävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä. Tilastollisiin muutoksiin vaikuttavat muun muassa kouluttajien suorittama valvonta, saapumiserien koko, kertausharjoitusten määrä sekä ennakkoterveystarkastukset. Koronapandemia ja sen myötä tehnyt muutokset varusmieskoulutusjaksoissa ja lomakäytännöissä sekä näiden muutosten purkaminen pandemiaa edeltäneelle tasolle ovat vaikuttaneet sotilasrikos- ja seuraamustilastoihin myös vuonna 2022.

Joukko-osastoille annetulla toistuvalla koulutuksella on pyritty parantamaan sotilasoikeudenhoidon prosessien hallintaa.

´