Hyppää sisältöön

Puolustusvoimista reserviin lähes 8 000 varusmiestä – tänä vuonna koulutettu ennätysmäärä naisia

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 14.12.2021 13.26
Tiedote
kuva jossa tykkiryhmä laukaisee tykin

Puolustusvoimien joukko-osastoista kotiutuu 7 887 varusmiestä torstaina 16. joulukuuta. Tästä joukosta naisia on 272. Vuoden 2021 aikana reserviin on koulutettu ennätysmäärä naisia - yhteensä 885.

Palvelukseen hakeutuvien naisten määrä on ollut kasvussa viime vuosina, vuonna 2021 palvelukseen haki ennätysmäärä, yhteensä 1 675 naista. Puolustusvoimat on tyytyväinen, että myös palveluksen suorittaneiden naisten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti (2021: 885, 2020: 844, 2019: 840).

– Viisi vuotta sitten Puolustusvoimista kotiutui alle viisisataa naista vuodessa, nyt lukema on lähes yhdeksänsataa. Valtioneuvoston puolustusselonteossa 2021 ja asevelvollisuuskomitean juuri valmistuneessa mietinnössä nostetaan esille tavoite kasvattaa naisten määrää merkittävästi seuraavien vuosien aikana, toteaa majuri Janne Kananen Pääesikunnan koulutusosastolta.

Naisten määrän kasvu on Puolustusvoimien edun mukaista. Se syventää maanpuolustuksen yhteiskunnallista vaikutusta ja maanpuolustustahtoa sekä lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Eri sukupuolta olevat ja eri taustoista tulevat henkilöt vaikuttavat myönteisesti toiminta- ja koulutuskulttuuriin ja parantavat Puolustusvoimien valmiuksia erilaisiin tehtäviin. 

Kotiutuvat ovat toimineet miehistö- ja johtajatehtävissä

Nyt reserviin siirtyvät varusmiehet aloittivat palveluksensa tammikuussa tai heinäkuussa 2021 ja ovat palvelleet 165 tai 347 päivää. Upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavien varusmiesten palvelusaika on 347 päivää. Miehistötehtäviin koulutettavilla palvelusaika on 165 päivää ja aseetonta palvelusta suorittavilla 255 tai 347 päivää. Suurin osa varusmiehistä palvelee 347 päivää.

Korona-aika vaikuttaa koulutukseen ja kotiuttamiseen

Kotiutuvien varusmiesten palvelukseen ovat vaikuttaneet koronaviruspandemian erityisjärjestelyt. Tämä on tarkoittanut tavallista pidempiä palvelus- ja vapaajaksoja ja hygieniamääräysten tarkkaa noudattamista. Haastavasta tilanteesta huolimatta joukko-osastot ovat päässeet varusmieskoulutuksessa hyviin tuloksiin, vaikka koulutusta on jouduttu sopeuttamaan koronan vuoksi.

Koronaepidemiasta johtuen varusmiehet kotiutetaan osastoittain, jolloin kotiuttamiseen liittyvät tilaisuudet pystytään järjestämään turvallisesti.

Puolustusvoimista kotiutuu yhteensä 7887 ja Rajavartiolaitoksesta 209 varusmiestä 

Maavoimat 6427
Merivoimat 1030
Ilmavoimat 429
Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1
Rajavartiolaitos 209